TRANSLATE

9 april 2007

SOA for dummies - Tjänstebaserad arkitektur - något för dig?

IT-Företagen
IT-Företagens Göteborgskrets anordnar tillsammans med IBM, iCore, Software AG och SPI (Svensk Programvaruindustri) ett seminarium ”SOA for dummies”.

SOA (service-oriented architecture) är ett IT-arkitektur koncept som beskriver användningen av tjänster för att uppfylla de affärsmässiga kraven på IT-system. I ett system uppbyggt enligt SOA så är resurserna tillgängliga för andra program på nätverket som oberoende tjänster och kan anropas på ett standariserat sätt. Återanvändning och skalekonomi är de stora drivkrafterna.

Datum: 2007-05-09 (09:00 - 14:30)
Plats: Scandic Crown, Polhemsgatan 3 i Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar