TRANSLATE

3 september 2007

Informator - .NET 2.0 som blir .NET 3.0 som blir .NET 3.5

Idag på säljmötet i Göteborg hade vi en kort dragning om .NET och hur versionsdelarna ser ut mappat mot våra kurser (se bild nedan)
Informators .NET-kurser
Kort kan man säga att;
.NET 3.0 är:
.NET 2.0 plus Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF) och Windows CardSpace

Här har vi kurser som touchar samtliga områden (som MS4994 samt T2745) och även konkret på WF (T2749) och WCF (T2747+T2759).

.NET 3.5 är: .NET 3.0 plus:
Deep integration of Language Integrated Query (LINQ) and data awareness. This new feature will let you write code written in LINQ-enabled languages to filter, enumerate, and create projections of several types of SQL data, collections, XML, and DataSets by using the same syntax. LINQ är alltså det “nya sättet” att köra sql-strängar där man (istället för TSQL) kan köra in C#/VB.NET-kod direkt mot databasen. Mer om LINQ på: http://msdn2.microsoft.com/sv-se/netframework/aa904594.aspx

ASP.NET AJAX lets you create more efficient, more interactive, and highly-personalized Web experiences that work across all the most popular browsers. Läs mer om AJAX på: http://www.asp.net/ajax/

New Web protocol support for building WCF services including AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM, and several new WS-standards. Läs mer: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=1921163&SiteID=1

Full tooling support for WF, WCF, and WPF, including the new workflow-enabled services technology. (Dvs. “köp VS2008 så vet ni att alla gottebitar funkar)
New classes in .NET Framework 3.5 base class library (BCL) address the most common customer requests. (och lite extra godis så man slipper koda allt för hand J)

Kompabilitet
Självklart kommer det att bli så att högre nummer av ramverket kommer att bli det som används, men efter version 3.0 och framåt så blir det aldrig några ”braking changes”. Dvs högre ramverk supportar alltid lägre versioner fullt ut. Så har du byggt en app för version 2.0 så rullar denna på 3.0 och framåt utan problem osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar