TRANSLATE

4 maj 2009

Informator - Heta kurser v.20 - v.28

v.20

Datum

Kurs

2009-05-13

Windows Communication Foundation

2009-05-13

IP-routingprotokoll

2009-05-11

Utveckling med SharePoint 2007

2009-05-11

C++programmering grundkurs

2009-05-11

Configuring/Troubleshooting AD 2008

2009-05-11

Updating Network/AD Skills to Win 2008

v.21

Datum

Kurs

2009-05-18

Configuring/Troubleshooting IIS Win 2008

2009-05-18

Microsoft Windows PowerShell

2009-05-18

Windows Presentation Foundation

2009-05-18

Enterprise JavaBeans 3.0

2009-05-18

Access 2003 - grundkurs

2009-05-18

Check Point Security Admin NGX I

v.22

Datum

Kurs

2009-05-25

Java Server Faces

2009-05-25

Configuring, Managing, Maintaining Win 2008

2009-05-25

Maintaining SQL Server 2008 Database

2009-05-25

Fundamentals Win 2008 Network Infrastructure

2009-05-25

Introduction Programming Microsoft .NET 2.0

2009-05-25

Webbutveckling med Java och Struts

2009-05-27

Silverlight - Developing Rich Internet Applications

2009-05-25

Configuring, Managing, Maintaining Win 2008

2009-05-27

TCP/IP

v.23

Datum

Kurs

2009-06-01

BizTalk Developer Deep Dive

2009-06-01

Användbarhet/design användargränssnitt

2009-06-01

Fundamentals of Win 2008 AD

2009-06-03

JUnit Enhetstest

2009-06-01

IP - telefoni

2009-06-01

Avancerad Javaprogrammering

2009-06-01

Programming with .NET Framework 2.0

2009-06-01

LINQ och Entity Framework

2009-06-03

Unit Testing med Visual Studio Team System

2009-06-03

Personlig effektivitet

2009-06-03

ITIL Introduction

2009-06-02

Test Driven Development Workshop (Java/.NET)

2009-06-01

Java Design patterns

2009-06-01

ASP.NET 3.5 Developer Deep Dive

v.24

Datum

Kurs

2009-06-09

ITIL Foundation V3

2009-06-08

System Center Configuration Manager 2007

2009-06-08

Advanced IT Pro SharePoint 2007/WSS 3.0

2009-06-08

Developing Web Applications - ASP.NET 3.5

2009-06-08

Designing Infrastructure - Exchange 2007

2009-06-08

Utveckling med SharePoint 2007

2009-06-08

Configuring/Troubleshooting Win 2008 Network

2009-06-11

Programming Essentials for Android

2009-06-09

Avancerad Javaprogrammering

2009-06-08

Projektledning, påbyggnad

2009-06-08

Avancerad objektorientering med UML

2009-06-08

Configuring/Troubleshooting Win 2008 AD

2009-06-08

System Center Operations Manager 2007

2009-06-08

Introduction to Programming .NET 2.0

v.25

Datum

Kurs

2009-06-15

Java Performance Tuning

2009-06-15

Fundamentals of Win 2008 AD

2009-06-15

Målorienterad projektledning

2009-06-15

Updating Your Skills to Exchange 2007

2009-06-17

Configuring/Managing Media Services Win 2008

2009-06-15

Nätverksteknik och Datakommunikation

2009-06-15

Kommunikation, återkoppling, konflikthantering

2009-06-15

Java for System Administrators

2009-06-16

ITIL Foundation V3

2009-06-16

Informationsbehandling med SQL

v.26

Datum

Kurs

2009-06-22

SUSE Linux Enterprise Server 10 Administration

2009-06-22

Configuring/Troubleshooting Win 2008 AD

2009-06-23

Målorienterad projektledning

2009-06-22

BizTalk Developer Immersion

2009-06-22

Användbarhet/design - användargränssnitt

2009-06-22

Attacker, brandväggar och kryptering

2009-06-22

Introduction to Programming .NET 2.0

2009-06-24

Installation/Administration SharePoint 2007

v.27

Datum

Kurs

2009-06-29

Microsoft Softgrid 4 - Software Deployment

2009-06-29

Javaprogrammering, grundkurs

2009-07-02

Presentationsteknik

2009-07-02

SharePoint 2007 - Administratörs/redaktörsarbete

v.28

Datum

Kurs

2009-07-06

SharePoint 2007 - Installation/Administration

2009-07-07

Small Business Server 2008

2009-07-06

Updating Network Infra/AD to Win 2008

2009-07-06

Utveckling med SharePoint 2007

2009-07-06

Introduktion till Agile och Scrum

2009-07-09

Visual Studio 2008: ASP.NET 3.5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar