TRANSLATE

2 april 2009

Tänk positivt!

Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Benjamin Franklin (1706-1790)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar