TRANSLATE

17 augusti 2009

Heta kurser v.35-v.38

v.35 Kurs
2009-08-24 BizTalk Developer Immersion
2009-08-24 Visual Studio 2008: Windows Communication Foundation
2009-08-26 Informationsbehandling med SQL
2009-08-27 VBA-programmering
2009-08-24 Developing Web Applications Using Visual Studio 2008
2009-08-28 Excel 2003 - intensivkurs
2009-08-24 Certifierad testare grundnivå enligt ISTQB och SSTB
2009-08-26 Installation och Administration av SharePoint 2007
v.36 Kurs
2009-08-31 ASP.NET 3.5 Developer Deep Dive
2009-09-01 TCP/IP
2009-09-01 Användbarhet och design av användargränssnitt
2009-08-31 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers
2009-08-31 Avancerad Javaprogrammering
2009-08-31 Managing System Center Operations Manager 2007
2009-09-02 Informationsbehandling med SQL
2009-09-03 Implementing System Center Data Protection Manager 2007
v.37 Kurs
2009-09-08 Effektiv Kravhantering
2009-09-07 Introduction to Programming Microsoft .NET Framework Applications with Microsoft Visual Studio 2005
2009-09-09 Introduktion till Agile och Scrum
2009-09-09 Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
2009-09-07 ITIL Foundation V3
2009-09-10 Excel 2003 - grundkurs
2009-09-07 Exchange 2010 Workshop
2009-09-07 Utveckling med SharePoint 2007
2009-09-09 Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory
2009-09-11 Sharepoint och Business Intelligence
2009-09-07 Designing, Optimizing, and Maintaining a Database Administrative Solution for Microsoft SQL Server 2008
v.38 Kurs
2009-09-15 Checkpoint Security Administration III NGX
2009-09-17 Administratörs- och redaktörsarbete med SharePoint 2007
2009-09-16 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
2009-09-14 BizTalk Developer Deep Dive
2009-09-14 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure
2009-09-15 Test Driven Development Workshop (Java/.NET)
2009-09-14 Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2005
2009-09-17 Microsoft Project 2003 - grundkurs
2009-09-14 Introduktion till Sharepoint 2007
2009-09-16 Analysera och optimera projekt
2009-09-17 Implementing Microsoft Application Virtualization 4.5
2009-09-15 Nätverksteknik och Datakommunikation, grundkurs
2009-09-16 Configuring Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar