TRANSLATE

25 augusti 2009

Informator - Heta kurser v.36 - v.39

V.36

 

2009-08-31

ASP.NET 3.5 Developer Deep Dive

2009-09-01

TCP/IP

2009-08-31

Managing System Center Operations Manager 2007

2009-09-01

Användbarhet och design av användargränssnitt

2009-08-31

Avancerad Javaprogrammering

2009-09-02

Informationsbehandling med SQL

2009-09-02

Visual Studio Team System 2008

v.37

 

2009-09-07

Planning, Deploying and Managing System Center Configuration Manager 2007

2009-09-07

Introduction to Programming Microsoft .NET Framework Applications with Microsoft Visual Studio 2005

2009-09-09

Introduktion till Agile och Scrum

2009-09-08

Effektiv Kravhantering

2009-09-08

DNS

2009-09-07

Excel 2003 - fortsättningskurs

2009-09-07

Exchange 2010 Workshop

2009-09-09

Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory

2009-09-09

Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory

2009-09-07

ITIL Foundation V3

2009-09-07

Utveckling med SharePoint 2007

2009-09-07

Enterprise JavaBeans 3.0

2009-09-11

Sharepoint och Business Intelligence

2009-09-10

Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5

2009-09-08

Målorienterad projektledning

v.38

 

2009-09-15

Checkpoint Security Administration III NGX

2009-09-17

Administratörs- och redaktörsarbete med SharePoint 2007

2009-09-16

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

2009-09-14

BizTalk Developer Deep Dive

2009-09-14

Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

2009-09-15

Test Driven Development Workshop (Java/.NET)

2009-09-16

Installation och Administration av SharePoint 2007

2009-09-14

Programming with the Microsoft .NET Framework Using Microsoft Visual Studio 2005

2009-09-17

Microsoft Project 2003 - grundkurs

2009-09-14

Introduktion till Sharepoint 2007

2009-09-16

Analysera och optimera projekt

2009-09-17

Implementing Microsoft Application Virtualization 4.5

2009-09-15

Nätverksteknik och Datakommunikation, grundkurs

2009-09-16

Configuring Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory

2009-09-14

C++programmering grundkurs

2009-09-14

Webbutveckling med Java och Struts

v.39

 

2009-09-24

Workshoptekniker

2009-09-23

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server2008 Analysis Services

2009-09-21

Word 2003 - fortsättningskurs

2009-09-24

Implementing and Administering Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server

2009-09-21

Java for Project Managers

2009-09-24

Java for System Administrators

2009-09-24

Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services

2009-09-23

Access 2007 - Grundkurs

2009-09-23

ITIL Introduction

2009-09-23

Internationell certifiering för projektledare - PMP enligt PMI

2009-09-24

Utveckling med Silverlight 3.0 och MVVM

2009-09-21

UNIX - systemadministration

2009-09-21

Configuring and Troubleshooting Windows Server® 2008 Active Directory Domain Ser

2009-09-21

Javaprogrammering, grundkurs

2009-09-21

Avancerad C++ programmering

2009-09-21

ITIL Lifecycle - Service Transition

2009-09-21

Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

2009-09-21

Configuring and Troubleshooting Windows Server® 2008 Active Directory Domain Services

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar