TRANSLATE

25 augusti 2009

Upphandlingar - Galne Gunnars marknad

Augusti verkar vara upphandlingarnas tid och man skall ju inte klaga när det börjar bli mer och mer att göra, men en sak retar mig mer och mer ju oftare jag stöter på det...

"Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till samtliga omständigheter kommer att antas."
Så om nu en upphandling baseras på 90% pris och 10% kvalitet (kanske 70%-30% i vissa fall), varför i #"¤"#¤#"#¤ skall jag sitta 1-2 veckor och försöka ta fram den bästa möjliga lösningen, samla in alla möjliga konstiga detaljer om diverse certifieringar på olika områden, referenskunder, beskrivning av expertis etc etc etc om ni ändå inte tar detta i beaktande utan väljer "Nisses AB" så länge dom är någorlunda acceptabla, bara dom kan kosta minst (och då snackar vi endast kontanter ut vid själva upphandlingen, inte den ekonomiska skada som halvpissiga "galne Gunnar tjänster" kan åsamka...)

Egentligen skulle alla upphandlande organ som kör enligt praxisen ovan kunna börja med en snabb "vilket pris får vi" förfrågan och därefter låt de billigaste leverantörerna presentera sina lösningar och plocka fram alla detaljer man nu kan efterfråga... Det skulle spara mycket arbetstid för många personer att lägga på något bättre!

Rekommenderad läsning till kommande upphandlingsansvariga;
(PDF WhitePaper:) Att jämföra pris och kvalitet vid offentlig upphandling – en kritisk analys av utvärderingsmodell använd av Konjunkturinstitutet vid upphandling av enkätundersökningen HIP (Hushållens inköpsplaner)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar