TRANSLATE

1 oktober 2009

Nya kurser hos Informator

... eller, tja vi har kört dessa i omgångar som företagsintern utbildning, men nu släpper vi även upp dem som schemalagda kurser (och ett extra starkt tips är att ni konsultbolag som jobbar mot telekom skall ta en riktig funderare på hur ni jobbar med dessa områden idag :)

T2941 Effective Java
Denna kurs fokuserar på hur man skriver robusta och väldesignade program i Java. Kursdeltagarna får lära sig att använda effektiva mönster för att uppnå god läsbarhet, bra prestanda och för att underlätta framtida underhåll. Kursen tar systematiskt upp ett antal områden inom programutveckling i Java och förklarar hur man undviker vanliga fel och presenterar kompletta exempel på korrekt programkod.

Kursdetaljer: http://www.informator.se/Product.aspx?ArticleNr=T2941


T2906 C++ för Javautvecklare

I denna kurs lär du dig att skriva objektorienterade program i C++. Du lära dig att använda språkets grundläggande strukturer, samt att hantera mer avancerade språkelement. Du får lära dig att använda undantagshantering för att skapa program med robust felhantering, använda och utvidga in- och utmatningsmekanismerna i C++. Du får dessutom en inblick i C++ standardbibliotek, STL. Kursen tar även upp avgörande skillnader mellan Java och C++.

Kursdetaljer: http://www.informator.se/product.aspx?ArticleNr=T2906

T2939 Erlang för Javaprogrammerare

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma Java programmerare som snabbt vill bli produktiva i språket Erlang. Det unika med programmeringsspråket Erlang är möjligheten att skapa applikationer som effektivt hanterar ett mycket stort antal samtidiga processer, utan att vare sig en själv eller servern behöver anstränga sig.

Kursdetaljer: http://www.informator.se/product.aspx?ArticleNr=T2939

T2942 Perl programming (beginner to intermediate)

The course offer a combination of theory and hands on. There will be lots of code shown, as well as examples. Various resources will be introduced, like perl's own documentation system so that those who attend will be able to be productive in perl quickly.

Kursdetaljer: http://www.informator.se/product.aspx?ArticleNr=T2942

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar