TRANSLATE

20 mars 2014

Part of the Sopranos

Sopranos - en grupp som växer hela tiden!
Har blivit dåligt med bloggande det senaste, får skylla på att jobbet tar upp så mycket tid att jag inte hinner med :) I början av veckan var jag över i Finland för att workshopa tillsammans med representanter för övriga Sopranogruppen (där Informator representerar Learning-benet).

Sopranos är på framfart och med kompetens inom både Digital & Commerce, Communications och utbildning inom både IT och Ledarskap ser jag en grupp med växande möjligheter både innehållsmässigt såväl som geografiskt! Det är verkligen en ynnest att kunna vara med i början av denna resa, det lär bli åka av!

Sopranos framgångsrecept:
1. Know your customers
2. Refresh your processes 
3. Make good use of technology
4. Target your PR
5. Train your employees


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar