TRANSLATE

21 oktober 2015

Informator fyller 25 år


Imorgon är det dags för Informators stora jubileumsfest med en härlig tillställning där vi har samlat personal, partners, lärare och kunder som vi arbetat nära med genom åren. Det kommer bli riktigt intressant och roligt att träffa både gamla och nya vänner igen!

Själv kom jag in på bolaget i januari 2004 och efter denna långa tid så är det en blandning av gamla kollegor och flera nya härliga personer som kommit in så sent som i denna månaden. Det är verkligen spännande och utmanande att se att Informator fortsätter visa vägen, kanske i ytterligare 25 år :)

#Informator25

19 oktober 2015

Hur är min ledarstil

Alltid kul att genomföra personlighetstester - denna gång på ledarskapsstil
Så har jag då passat på att göra ännu ett personlighetstest och det är väl lite bekräftelse på vad jag själv känner och hört ifrån medarbetare. I detta fall håller jag med om i stort sett allt som framkommer, intressant test även om det i många fall är en ren bekräftelse på hur jag själv känner!

Din ledarstil: Tydlig, direkt, handlingskraftig, drivande i konkreta frågor. 

Du är en person som vill fatta snabba beslut. Du eftersträvar effektivitet bland annat genom att se till att det finns tydliga strukturer och fungerande rutiner. Du vill kunna visa konkreta resultat, kanske med hjälp av statistik. Planering och framförhållning är viktig för dig. Du förväntar dig att var och en ska veta vad som förväntas. Uttalade regler ska följas - en förutsättning för rättvisa och rättssäkerhet. Allmänna karaktärsdrag Du är målinriktad och tycker om att effektivisera omgivningen utifrån det du uppfattar som sund erfarenhet. Du är bra på att organisera ditt eget och andras arbete.

Din sakliga uppgiftsorientering gör dig effektiv, samtidigt som oväntade problem kan uppstå om du inte väger in andras känsloreaktioner. ”Människors känslor är ett av de fakta, som jag måste ta med i beräkningen”, sade en ledare med ESTJ-profil. Du kan ha kort tålamod med det du uppfattar som veliga människor, när du själv vill ”komma till skott”. Din snabbhet att fatta beslut kan göra att du missar viktiga infallsvinklar och kör över andra. Du vill vara på en arbetsplats, där målen är tydligt uttalade, där människor arbetar effektivt och fungerar rationellt. Du tar gärna initiativ för att samordna arbetet till att bli än mer effektivt.

Eftersom du har en logiskt grundad uppfattning om vad som är vettigt, kanske du anser att du är den som vet bäst hur saker ska utföras. Se till att du inte avfärdar ”andras kartor över världen” som värdelösa, bara för att du själv inte omedelbart uppfattar det vettiga i dem. Dina naturliga styrkor Du är målinriktad, metodisk och har en avsevärd organisationsförmåga. Du ser till att saker görs på ett sätt som överensstämmer med överenskomna och logiska principer. Din sakliga uppgiftsorientering gör dig effektiv, samtidigt som oväntade problem kan uppstå om du missar att väga in andras känsloreaktioner. ”Människors känslor är ett av de fakta, som jag måste ta med i beräkningen”, sade en ledare med ESTJ-profil.

I din ledarroll tar du gärna på dig rollen att strukturera och samordna sådant som ska göras. Din utgångspunkt är att maximal effektivitet uppnås när man hanterar situationer och människor på ett logiskt sätt. Stabilitet och förutsägbarhet är viktigt för dig; "Ett steg i taget mot målet". Troligen uppskattar du att arbeta med statistik för att utvärdera det ni gör. I kontakt med motsatta profiler Om du inte redan gjort det: hitta sätt att bemöta andra personligheter för att bättre kunna stötta alla dina medarbetare utifrån vad de behöver. Om du förväntar dig att andra ska fungera som du själv, kan du skapa problem för personer som behöver en rätt stor grad av frihet, omväxling och möjlighet att lägga upp arbetet själv.

Personer som är mer relationsorienterade kan uppfatta din mer sakliga stil som att du inte gillar dem, vilket kan påverka dem negativt i hur de mår och fungerar. Personer vars styrkor bäst kommer till rätta i en öppen, idéburen och otvungen atmosfär, kan känna sig vingklippta av dina förtydligande frågor av typ ”och hur exakt har du tänkt dig det?”. Din strävan efter effektivitet kan stressa personer som har ett uttalat behov av tid för eftertanke.

Föredragen arbetsmiljö 

Du vill skapa en arbetsmiljö där målen är tydligt uttalade och där alla arbetar utifrån fungerande. Du förväntar dig att varje medarbetare tar ansvar för att göra det man ska, arbetar effektivt och fungerar rationellt. Du tar gärna initiativ för att samordna arbetet till att bli än mer effektivt. Eftersom du har en logiskt grundad uppfattning om vad som är vettigt, kanske du anser att du är den som vet bäst hur saker ska utföras. Se till att du inte avfärdar ”andras kartor över världen” som värdelösa, bara för att du själv inte omedelbart uppfattar det vettiga i dem. För din egen del vill du gärna kunna ägna dig åt uppgifter som innefattar någon form av problemlösning.

Dina förväntningar på andra 

Även om du är mån om hur dina medarbetare har det, så är du i första hand inriktad på uppgiften; att ni effektivt och utan ”tjafs” i form av irrationella utspel arbetar mot definierade mål. Du gillar inte att vissa arbetar efter sitt eget huvud – sammanhållning och lojalitet är viktigt för dig. Detta kan du stressas av Personer som bryter mot överenskommelser och regler och kör ”sitt eget race” tolererar du inte. En arbetssituation som präglas av otydlighet och ineffektivitet stör dig – särskilt om du inte har möjlighet att strukturera upp den. Att vistas i sammanhang där medarbetare ägnar mycket tid till yvigt idébollande utan att förankra dem i den konkreta verkligheten, irriterar dig – särskilt om de viftar bort dina befogade invändningar med att du är "fyrkantig" eller liknande. Du kan ha svårt att inse värdet av sådant som du uppfattar som irrationella känsloargument.

Din kommunikationsstil 

Du uttrycker dig rakt på sak, ofta bestämt. Andra typer kan uppfatta dig som mycket säkrare än vad du kanske är; du har en dold sida där du brottas med tvivel och vrider och vänder på olika alternativ. Du uttrycker dig vanligtvis konkret utan utsvävningar och spekulationer. På samma sätt föredrar du att människor håller sig till saken och kan ha svårt att ta någon som hoppar hit och dit i samtalet på allvar.

Inställning till förändringsprocesser 

I samband med förändringar vill du utgå från basfakta som du har bedömt som realistiska och logiskt grundade. Det gör du till exempel genom att referera till känd erfarenhet – har något liknande fungerat tidigare? Det är viktigt att det finns ett klart syfte och en plan för förändringen. När dessa villkor är uppfyllda, så går du in för att genomföra det som ska ske. Klart att du gillar förändringar, bara de är realistiska och det är någon mening med! Gäller det din egen utvecklingsprocess, vill du utgå från dina egna kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa är det sedan meningsfullt att reflektera över möjligheter i framtiden. Istället för att ha flera diffusa möjligheter öppna, bestämmer du dig för en inriktning. Därefter håller du en rak linje som steg för steg kommer att leda till målet.

Så kan du uppfattas av andra 

ESTJ uppfattas som bestämd och drivande. Negativt kan du ses som någon som är så inriktad på det som ska göras, att du inte bryr dig om andra. När omgivningen tror att du kör över andra "för att du vill bestämma", kan de ha missuppfattat vad du är ute efter. De förstår inte att du blir så pressad av andras velande, att du hellre gör saker själv. Kanske missar de också att du, under din kanske kärva yta, verkligen månar om att människor ska ha det bra. Ditt effektiva sätt utesluter inte att du samtidigt har omtanke med andra.

Sammanfattning
 • Naturlig styrka: Organiserar utifrån logiska principer 
 • Vill ha: Tydliga mål, fungerande rutiner 
 • Inför förändringar: Vill ha basfakta först 
 • Stressas av: Otydlighet, ineffektivitet 
 • Kommunikationsstil: Rak, tydlig 
 • Ledarstil: Tydlig, systematisk, välorganiserad 
 • Tar till sig information: Från det konkreta till det teoretiska 
 • Kan behöva tänka på: Var medveten om att andra kan ha rätt även om du inte ser logiken i det de säger. 
 • Slappna av, allt handlar inte om att vara effektiv 

10 oktober 2015

Informator stöttar KodCentrumBarnHack och EUCodeWeek

Theodore Strandh på BarnHack på Informator med KodCentrum & Spotify
Så har då ännu ett av barnen joinat farsan på lördagsjobb med Informator. Denna gång är det äldsta sonen som hakar på när KodCentrum håller BarnHackathon hos Informator i Göteborg med stöttande folk på plats från Spotify, KodSnack med flera.

Att Informator har varit med och sponsrat KodCentrum nästan ända från starten är ju något som jag är väldigt stolt över. Är du själv intresserad av att vara volontär i kodstugorna eller har intresserade barn i rätt ålder kan du läsa mer på vår hemsida om hur man gör för att delta. Vi gick ju även precis ut med att vi förlänger sponsorskapet och det är verkligen jättespännande att se vilken effekt detta kan ha på barnens kommande framtidsplaner!

Det behövs fler programmerare och att vi på Informator på detta sätt kan vara med och stötta i denna process tror jag personligen kommer ge tillbaka på många sätt. Tack alla som deltog, det var jättekul och jag hoppas att vi snart kan göra om det!

4 oktober 2015

Det personliga ledarskapet fortsätter

Holmalunds IF P07
Efter att ha funnits med som ledare för mellersta tösens fotbollslag sedan 2009 så var det med lite sorg i hjärtat jag tackade nej till fortsatta uppdrag efter att hon nu i våras lagt skorna på hyllan. Till en början får jag erkänna att det var ganska skönt att inte ha träning, seriematcher och cuper som fyller upp hela veckan. Men efter ett tag kommer saknaden, alla härliga minnen och framförallt glädjen hos fotbollsspelarna som jag då inte var en naturlig del av längre.

Vad gör man då som fotbollsberoende förälder, jo jag har ju varit med lillkillen på träningar sedan han började med fotboll för sådär 2 år sedan. Självklart hoppar jag gärna in och stöttar kring hans lag på samma sätt som med tösens. I P07's fall finns det redan tre härligt dedikerade ledare så för mig blir det lite av att hjälpa till där det behövs, passar perfekt!

I och med helgens cupäventyr i Kungälv så stänger vi utomhussäsongen och börjar med träningar och futsal inomhus istället. Blir en lagom skön uppvärmning för mig också att hitta en bra plats i ledargänget!


1 oktober 2015

Koppla kompetenshöjning till lönsamhet!

Nu börjar det bli dags för nya årsbudgetar och som vanligt vet "alla" hur viktigt det är med utbildning för att behålla marknadsandelar, komma in på nya områden eller kanske bara arbeta effektivare. Konstigt nog är det långt ifrån alla bolag som ställer sig frågan "vad vill vi nå med kompetenshöjningen". Kanske man behöver få folk att arbeta mer effektivt med befintliga program för att spara pengar som kan satsas på andra delar, nyanställningar eller andra inköp. Kanske man måste ta ett strategiskt beslut att satsa på ett helt nytt område därför att man märker att marknaden har större efterfrågan där än på områden där man har sin expertis i dagsläget.

Men oavsett varför så måste företagen börja se kompetensutveckling som något som driver framåt och antingen om man tjänar pengar eller sparar pengar så är utbildning något som gör att företaget både blir effektivare och i många fall har medarbetare som satsar det där lilla extra för att jobbet satsat på att utveckla just honom/henne. Det finns många anledningar och sätt att få koll på vad som gagnar ens eget företag mest med kompetenshöjning och här skulle jag vilja förklara hur vi på Informator kan hjälpa till att göra bilden klarare...

8 steg i rätt riktning - Informators Time-to-Skills™
 • Behovsanalys: Organisationens behov av kompetens definieras.
 • Kunskapsinventering: Kartläggning av organisationens befintliga kunskaper.
 • Processkartläggning: Kartläggning av organisationens arbetsprocesser.
 • Gapanalys: Skillnaden mellan aktuell kompetens och behov definieras.
 • Best Practice: Dokumentation av och förslag till förbättringar av organisationens arbetsprocesser.
 • Utbildningsplan: Utifrån gapanalysen fastställs en utbildningsplan samt målet för utbildningen ur ett strategiskt perspektiv.
 • Utbildning: Val av utbildning styrs av vilka behov individen, teamet och företaget har. Utbildning kan ske i ett antal olika former som anpassas efter det mest effektiva och pedagogiska upplägget för varje tillfälle.
 • Effektmätning: Utbildningsinsatserna utvärderas kontinuerligt i relation till de uppsatta målen.
Kunskap som ger resultat

Medarbetarnas kompetens utgör den viktigaste konkurrensfördelen för alla kunskapsintensiva företag. Det innebär stora utmaningar, i synnerhet på en marknad som förändras snabbare och snabbare och där företagens kunskapshantering får allt större betydelse. Kunskapshantering handlar om organisationens förmåga att omsätta den enskilda medarbetarens kunskap i verksamheten, så att organisationens samlade kunskap ökar. Rätt kunskapshantering leder till större konkurrenskraft och effektivitet för hela företaget.

Kunskap är en tillgång som ger god utdelning när den hanteras på rätt sätt. Därför måste all kunskaps- och kompetensutveckling utvärderas utifrån affärsnyttan. Kommer till exempel en utbildningsinsats att leda till att organisationens samlade kunskap förbättras? Är det rätt kunskap som tillförs, det vill säga, kommer den att skapa affärsmässiga fördelar? Och - vilka delar av organisationen bör utvecklas? I vilken ordning?

Informators modell är är att kontinuerligt bygga på vår erfarenhet av hur en organisation bör bedriva affärsorienterad kompetensutveckling. Det är en roadmap till framgångsrik utveckling av såväl individen som företaget. Du kan läsa mer om vårt koncept på www.informator.se, enjoy!
"Det värsta som kan hända är inte att de anställda kompetensutvecklar sig och drar vidare till andra företag. Det värsta som kan hända är att de inte utvecklar sig och stannar kvar." - Strategier 4/99