Fyra megatrender inom utbildning


Tänkte reflektera lite över 4 megatrender som presenterades på EdTechX Europe och se hur långt vi kommit när det gäller framsteg inom dessa områden... Att digital teknik inom utbildning kommer in allt mer inom utbildning är inte direkt någon hemlighet. Men hur jobbar de allra största globala leverantörerna och hur resonerar universitet, myndigheter och internationella bolag kring teknik? Det var några av anledningarna till vårt besök på EdTechX Europe i London – en konferens som får med sig över 800 personer från 62 olika länder och nästan 200 talare.

Digital Education is the oil of the learning industry
När 1/3 av arbetsgivarna inte kan hitta nya medarbetare med rätt kompetens samtidigt som 1/3 av de anställda känner sig överkvalificerade för de arbetsgifter de har så ser vi ett tydligt mönster att vi tillsammans behöver höja fokus på utbildningsinsatser. På konferensen tittar vi på megatrender inom utbildning, vilka insatser kommer påverka utbildningssektorn mest framåt?

Digitalisering möjliggörare för ett individanpassat lärande
Inte så konstigt att mycket fokus läggs på just att digitalt lärande är huvudnäring inom utbildningsvärlden framåt och vi har ju redan konstaterat att digital transformation händer i de flesta branscher. Mer intressant är när vi borrar ner på centrala delar som individualisering av lärande där framtidens generationer är vana att kunna skapa sina egna ”spellistor” (oavsett om det är Spotify, Netflix eller då inom kompetenshöjning). När Richard Culatta (fd huvudrådgivare inom utbildningsfrågor i Obamas administration) visar upp lågstadieskolor i Bronx som börjat med digitala, individualiserande scheman där eleverna på morgonen ser vilken lektion de skall fokusera på under dagen, ja då förstår man att det inte är långt borta att fler skolor börjar anamma dessa mer riktade och individualiserade utbildningsinsatser. Med hjälp av Big Data så kommer vi också se fler och fler av dessa processer automatiserade vilket gör att lärarna kan fokusera på själva lärandet mer än planering och administration.

Använd inte ny teknik för att kopiera gammal utbildning, skapa nytt
Varför är den akademiska världen så trögrörlig och konservativ när världen i övrigt inte ser hinder med att använda ny teknik för innovativa lösningar? Att kopiera en gammal modell till digitalt format är inte innovation. Gemensamt svar när vi lyssnat på flera sessioner och talare är att det helt enkelt finns för många beslutsfattare som varken förstår eller är intresserade av ny teknik. Lösningen är på pappret ganska enkel, se till att utbilda dessa personer i digitaliseringens möjligheter. När både möjligheterna och ekonomin blir mer tydlig kommer vi kunna se mer teknik och nya innovationer breda ut sig och sanktioneras inom skolans värld, likväl som inom vuxenutbildning. Byråkrati och kunskapsbrist inom digitalisering är det största hindret just nu för innovation inom utbildningsvärlden. Använd ny teknik och kunskap om neuro science för att skapa engagemang, effektiva utbildningsformer och personligt anpassad utbildning som erbjuder en för individen optimal studietakt, en accelererande inlärningsmetod och dessutom kopplar utbildningen till personliga intressen och erfarenheter för att skapa engagemang, motivation och hög igenkänning. Från att vara ett management-system och replikering av den traditionella utbildningsprocessen måste dagens utbildningsteknik vara mer som ”Webb 2.0”.

Continuous Learning – från engångsinsatser till livslångt lärande
Tidsbrist är det största hindret för utveckling av utbildning. Detta återkommer i sessioner inom både vuxenutbildning såväl som inom den akademiska världen. Olika tidsbesparande och effektiviserande tekniker som lärportaler, ”flipped classroom”, mobil- och social inlärning blir mer och mer integrerat och förbättrar lärandet. En gemensam bild på konferensen är att det gått mycket snabbare än beräknat att få ut dessa tekniker i verksamheterna. Överlag har delen med online-utbildning ökat, även på världskända universitet som Stanford och Oxford och snart ser vi sannolikt hela MBA-program och liknande som ren distansutbildning. När nu även lärarbristen är ett globalt fenomen behöver vi lägga än mer fokus på tekniskt stöd som möjliggör att fler kan ta till sig de nödvändiga utbildningsinsatserna.

Automatisering och maskinlärande kommer att göra stor del av dagens verksamma arbetskraft utan jobb under de närmsta 15 åren. Gapet i digitala färdigheter måste stängas och utbildning behöver baseras på färdigheter och inte på memorerande av fakta – kompetensbaserad utbildning helt enkelt. Skolsystemet, universitet och utbildningsföretag som tillhandahåller professionell yrkesutbildning måste erbjuda utbildning i kompetenser såsom programmering och innovation. Eftersom den tekniska utvecklingen går fort blir ständigt lärande en nödvändighet för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, inte en examen. Continous Learning blir den nya normen.
För att citera Courseras ordförande och medgrundare Daphne Koller:
People have to Re-Skill throughout their lives.
Virtual Reality – en naturlig framtid inom utbildningsvärlden?
För flera år sedan var det Second Life som skulle vara omvälvande, en 3D-värld som vävde ihop gaming, fritid och arbete. Vi såg flera företag som satte upp sina egna hangouts i den virtuella världen och investerade för att attrahera besökare. Då var tekniken inte helt perfekt och projektet föll mer eller mindre i glömska. Nu har vi aktörer som Google, Microsoft m.fl. som med ny teknik tagit Virtual Reality flera steg närmre den personliga upplevelsen. När reserestriktioner och tidsnöd är en verklighet för många kan liknande teknik bli en möjliggörare. Vi har branscher som medicin och energi där kostnaden för den fysiska utbildningsmiljön är ett hinder och här finns det företag som arbetat fram virtuella utbildningsmiljöer som simulerar de moment som måste tränas. Google visar upp projekt som Expedition där eleverna får besöka platser runt om i världen virtuellt, som del av skolundervisningen. Är detta kanske det mest utmanande och spännande konceptet vi kommer se mer av framåt?

Kommentarer

aljapaco @instagram

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE