Mina personliga drivkrafter

Så har vi då genomfört ännu ett personlighetstest och denna gång enligt REISS som mäter personliga drivkrafter. Den vetenskapliga grunden till Reiss Motivationsprofil baserar sig på den amerikanska psykologiprofessorn, Steven Reiss motivationsforskning. 

Genom gedigen forskning omfattande tusentals testpersoner kom Steven Reiss forskarteam fram till att varje människa drivs av totalt 16 psykologiska grundmotiv. Dessa motiv hos individen måste
tillfredställas, för att vi ska uppleva att våra liv känns meningsfulla. Enligt hittills genomförd forskning har grundmotiv dels en genetisk grund, dels formas de av erfarenheter under våra barndomsår och ungdomsår och förblir relativt lika genom livet, och ger oss därför långsiktig hjälp att orientera oss i livet. Jag kan inte direkt säga att jag blev förvånad över resultaten
Utan att plöja igen hela testet så lyfter vi istället fram några drag som är mer framträdande

Enligt testresultat har du högre än genomsnittligt motiv av makt. Därför kan du ha ETT
STORT BEHOV AV ATT PÅVERKA ANDRA. Detta behov återspeglas som en önskan att leda,
att uppnå något och bygga nytt. Människor med högt maktmotiv är envisa. De är starka och kraftfulla personligheter. Människor som har ett starkt behov av inflytande verkar påstridiga. De kan försvara sina värderingar kraftigt. De kan vara snabba att erbjuda hjälp och råd till vänner och människor de möter.

Enligt testresultat har du högre än genomsnittligt behov av hämnd eller tävlan, därför kan
du ha ett STARKT BEHOV AV ATT VINNA. Människor som har ett starkt behov av att vinna, är ofta kämpar. De är motiverade att ge igen till dem som motarbetar dem. De låter inte andra behandla sig själv hur som helst. De accepterar inte att bli ojust behandlade.

Enligt testresultat har du lägre än genomsnittligt hedersmotiv. Det kan hända att du har ett STARKT BEHOV AV ATT TA HAND OM DINA PERSONLIGA INTRESSEN. Med andra ord,
kan du ha ett starkt behov av att söka personlig nytta och att fokusera på att uppnå dina personliga mål. Ord som kan beskriva dig är opportunistisk eller målfokuserad

Enligt testresultat har du lägre än genomsnittligt idealismmotiv. Det kan hända att du har
ett STORT BEHOV AV REALISM. Ord och fraser som eventuellt kan beskriva dig är jordnära,
är inte intresserad av sociala ändamål, realistisk, och eventuellt en som inte bryr sig om
världsproblem.

Tja vad ska man säga... lite mer på djupet än andra test kanske, men också väldigt ärligt!

Kommentarer

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE