TRANSLATE

14 maj 2016

Börja om från början

Fokuserat taktiksnack i halvlek med bästa Holmalunds IF P07
Ja lite så är det när jag nu är med och leder minstingens fotbollslag efter att ha följt 15-åringen från poolspel till 11-manna. Många saker som jag känner är självklara är plötsligt riktigt nyheter för dom små och själv märker jag att det behövs läsas igenom gamla regler för hur man spelar sjumannafotboll och egentligen saker jag själv trodde att jag hade stenkoll på. Det är egentligen inget konstigt alls och väldigt lätt att falla in i ”men det här vet ju alla”.

Det jag nu kommer att tänka på är att jag ganska enkelt kan dra paralleller till arbetslivet. Kollegor kommer och går, vissa är helt nya och andra kanske bytt avdelning efter lång tid med helt andra arbetsuppgifter. Som chef är det oerhört viktigt att ständigt påminna sig själv att bara för att du själv har koll på vissa arbetsdetaljer så är det inte lika självklart för alla. Om en ny medarbetare gör fel så beror det i de allra flesta fall på att chefen antingen glömt att visa eller kanske faktiskt till och med visat fel. Jag har själv både har en helt ny medarbetare på min avdelning plus en som kommit till mig från IT-avdelningen.

Det jag behövt göra är att gå igenom arbetsdokument, läsa in mig på rutiner som jag trodde var enkla att förklara men inte är det osv. Till sist är det också väldigt viktigt att komma ihåg att om någon av mina nya medarbetare gör fel så landar det på mig och det enklaste sättet att undvika det är att jag ständigt uppdaterar mig själv kring vad egentligen det är vi gör och ta en extra funderare kring om de gamla processerna faktiskt är bäst eller om vi kanske till och med kan göra vårt jobb på ett smidigare och snabbare sätt.

Personlig utveckling och affärsutveckling i ett helt enkelt!

10 april 2016

Härskartekniker och hur man bryter dem


Senaste inläggen har fokuserat mycket på förändringsledning och disruption. Som alltid finns det starka grupper som har väldigt svårt att släppa sin ”makt” och tex. ”så har vi aldrig gjort förut” är ett av de uttryck jag själv har mest svårt för.

När en grupp skall arbeta gemensamt för att nå vissa mål så finns det mycket skrivet kring hur gruppen på olika sätt skall bli framgångsrika. Något som däremot ofta dyker upp men inte är lika välbeskrivet är när en eller flera personer är rädda att tappa sin position och därmed agerar destruktivt för att stoppa nytänkande och starka personligheter som kanske tänker i andra banor.

Vanliga beteenden för liknande chefer/ledare tex. att återkommande snacka skit om den personen som för tillfället inte är i samma möte/rum som övriga (vilken person det är skiftar, övergripande är att det sprids en kultur av att gå bakom ryggen på kollegorna och sprida osäkerhet i gruppen).
Ett av de vanligaste beteendena är så kallade härskartekniker som Berit Ås har dokumenterat som tydliga punkter/områden. Här nedan tar vi en titt på dessa och även mina egna erfarenheter hur man kan gå in och bryta av detta otäcka beteendemönster.

Osynliggörande

Att stoppa bekräftelse av någons idéer genom att fördröja svar eller helt ignorera personen ifråga.

Exempel:
Den drabbade personen har lagt fram förslag på åtgärder som driver projektet framåt utan att få respons. Senare lyfter någon annan i den inre kretsen upp samma förslag och får beröm. Ett annat exempel kan vara att den drabbade personen har möte med de initierade och när ”härskaren” anländer så ignoreras den drabbade genom att tex. ej bekräftas med en hälsning, eller kan tex. få se ”härskaren” starta en konversation med någon annan och vända ryggen till.

Action 
– var övertydlig och tag plats. Tar vi exemplen ovan så bör den drabbade tidigt lyfta upp att förslaget är den personens, kanske genom att gratulera den andra parten som lägger fram samma förslag till att ha nått samma insikt som du gjort tidigare. Se till att ha alltid ha skriftlig dokumentation när det gäller liknande då detta alltid är enklare att gå tillbaka till! Vid det andra exemplet bryts osynliggörandet genom att du själv tydligt tar ett steg fram och muntligen bekräftar att du är medveten om beteendet genom att på ett positivt sätt själv bekräfta att du sett ”härskaren” och att det är ni som har ett möte. ”Nämen hej, vad trevligt att se dig, vi har ju vårt möte nu strax”!

Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. 

Exempel:
Ett vanligt sätt är att helt utanför ämnet/yrket jämföra personen med någon misslyckad kändis och kanske ett aktuellt case där vederbörande offentligt gjort bort sig, återkommande kommentarer om lustiga frisyrer (eller för män avsaknad av hår), ”skämt” om fysik etc. Bortviftning av förslagen får oftast kommentaren ”det där har vi redan testat och det funkade inte (då heller)”.

Action 
– ifrågasättande, bli inte tystad utan lyft upp att du både tycker kommentaren är kränkande och när det gäller ”det har vi redan testat” så begär att få resultat från detta test eller om det alls finns något dokumenterat som kan visa om det går att göra annorlunda denna gång.

Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera vederbörandes roll genom att undanhålla väsentlig information.

Exempel:
Vid möte tar du upp en ny punkt upp där kollegor/chef meddelar att det där har det redan beslutats om vid tidigare möte (där du som ”problemägare” borde varit inbjuden). Det kan till och med vara så att man redan fattat beslut i frågan via mailväxling eller telefonsamtal där bara vissa personer varit inbjudna. I värsta fall kan det till och med lämna dig gissande ifall det överhuvudtaget har genomförts någonting alls eftersom du inte ens fått svar till och med när du direkt har efterfrågat detta. Hela denna process är till för att marginalisera dig som kollega och det kan till och med vara så att du uppfattas som en jobbig person eftersom du inte nöjer dig med status quo.

Action 
– Transparens!! I nya fungerande organisationer så är transparens ett av nyckelorden. Alla medarbetare bör ha möjlighet att följa beslut och tydligt se effekt och resultat av dessa. Nöj dig inte med ”det är redan fixat” utan begär att få läsa protokoll och liknande. Skriftlig kommunikation är en viktig väg för att kunna återkoppla till tidigare beslut och det förenklar även att du som intressent kan vara med och påverka. Återigen, tveka inte att lyfta upp på bordet att du som intressent borde ha varit med i processen och att du framåt vill se att det fungerar. Osynliggörande fungerar endast om den drabbade drar sig undan och slutar ställa krav.

Dubbelbestraffning

Att ställa någon inför ett val, och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör.

Exempel:
Du sitter med ett viktigt projekt som har deadline om två veckor, under tiden får du ständigt samtal och mail om andra punkter som ”måste prioriteras”. Här uppstår ofta en dubbelt negativ situation där du redan har ett heltidsuppdrag som du vet kommer bli lidande om du prioriterar annat. Samtidigt kommer du få negativ feedback om du inte hanterar de nya punkterna som ramlar in. Även om du direkt tar tag i de nya uppdragen så kommer detta med största sannolikhet drabba det större projektet med deadline och hur du än gör så framstår det som att du gör ett dåligt arbete.

Action 
– ett liknande beteende lider till utbrändhet och måste brytas, våga säga NEJ vid tillfälle och var tydlig med varför. Om du vet att ett nytt uppdrag kommer att påverka det du redan arbetar med så är du tvungen att välja. Kombinationen kan fungera om det är möjligt att förlänga deadline vilket faktiskt inte är helt ovanligt, var noga med tydligheten kring ditt val! I vissa organisationer är det nästan kutym att trycka på medarbetarna för många uppdrag då det kan stärka chefens förhandlingsposition både kring sin egen roll och även i förhandlingar kring lön, nya tjänster och liknande. Varken du eller organisationen i helhet tjänar något på otydlighet.

Påförande av skuld och skam

Att få en att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel.

Exempel:
Vid möten blir du gång på gång avbruten av chef eller övriga kollegor där dom antingen helt byter ämne eller lyfter upp ett ”mycket bättre sätt” att tackla frågan. Detta sker ofta i kombination med att vederbörande antingen tittar ut i det blå eller vänder sig bort från dig mot någon annan deltagare som hen fortsätter sin dialog med. Ett annat otyg är hänvisande till ”oskrivna regler” eller ”så har vi alltid gjort” för att bestraffa initiativ från dig på ett sätt som får dig att framstå som oupplyst eller helt enkelt slarvig och ”inte en teamspelare” (för ”alla andra vet ju hur vi alltid gjort”). Problemet är ofta att man har svårt att lyfta fram konkreta beslut och ofta till och med personer som skulle varit med om att fatta dessa beslut. Hela beteendet stöttar sig på att flocken stöttar ledaren för att i sin tur inte framstå som okunniga, tänk ”Kejsarens nya kläder”.

Action 
– vid mötesexemplet är ett tydligt arbetssätt att ha klara riktlinjer kring hur ”vi” skall arbeta under möten. Exempel på möteslinjer kan vara;

  • Sluta gräva
  • Argumentera inte
  • Värdera inte
  • Avbryt inte
  • Inga personliga påhopp
  • Inga yttre störningar, t.ex. Mobil
  • Passa tiden

När det gäller exemplet med ”oskrivna regler” är det ofta helt enkelt så att den ansvarige ledaren hittat ett visst sätt att arbeta och när någon/något bryter mot detta så är det per default fel och hänvisas till att man redan tidigare kommit fram till något helt annat. Ofta lyfts även framstående interna namn upp som bidragande till dessa tidigare beslut för att förstärka hur fel du har. När du begär skriftlig dokumentation kring dessa beslut kan motargumentet vara att så har aldrig någon annan gjort innan och att det inte är möjligt att skriva ner allt som genomförs.

Svaret för din del där är att om det är ett beslut som påverkar ditt arbete så vill du ha det skriftligt dokumenterat och att förändring är något som gör att företag och personer utvecklas. Vik inte ner dig utan begär att fördjupa ditt förslag vid kommande möte så både du och övriga har tid att ta ett mer nutidsbetonat beslut i frågan!

Sammanfattning

I de flesta fall av liknande övertramp som ovan slutar det hela med att den drabbade söker sig vidare till annan avdelning eller helt byter organisation. Det är få som faktiskt orkar med att ta strid för något när hela meningen med härskartekniken är att få personen som drabbas att känna sig ensam och utesluten. De få fall där den drabbade verkligen orkar med att ta strid för att kunna fortsätta verka på det aktuella stället är exempel på lyckade förändringsprocesser.

Organisationer som fortsätter uppmuntra liknande beteenden slutar oftast på samma sätt. Antingen får ansvarig chef (i vissa fall styrelseordförande) sparken och det kan även gå så långt som till stora skadestånd till både de drabbade och ibland företaget i sig. Det andra alternativet är att företaget går i konkurs då personal flyr och ryktet om den interna ledarskapsmentaliteten sprider sig på marknaden och ut till kunder och leverantörer. Dåliga och skadliga beteenden lönar sig aldrig i längden och det finns alltid gott om andra arbetsgivare på marknaden som mer än gärna tar över både personal, verksamhet och kunder!

8 april 2016

Stolt över Holmalunds duktiga damer

Holmalunds IF Dam från Alingsås som 2016 spelar i Elitettan
Är så stolt att ha kunna varit en del av Holmalunds IF duktiga Damlag som i år krigar i Elitettan, Sveriges näst högsta serie för damer, ni är bäst! För min egen del så är jag väldigt nöjd med att kunnat hjälpt till med informationsflödet där Damernas närvaro på sociala media ständigt ökar och som exempel står de tre damlagen (Elit, F19, Akademi) för över 50% av alla unika besök på föreningens hemsida!! Jag har också fått jättebra kontakt med representanter från övriga föreningar och EFD och det känns verkligen att på denna nivån både krävs och ges det proffsighet i alla led!

Min ambition har hela tiden varit att både ge laget maximal exponering och samtidigt kontinuerligt lyfta upp alla de sponsorer som gör denna resa genomförbar. Trots att jag själv haft starkt begränsad tid att själv vara på plats på träningar och bortamatcher så känner jag ändå att min insats visar möjligheterna om man tar sig an uppdraget som man skulle göra på ett företag (även om de allra flesta inblandade på denna nivån av damidrott såklart arbetar helt ideellt).

Då jag arbetar mer än heltid med mycket resor och personalansvar samt dessutom vill kunna prioritera min egen familj och deras aktiviteter som tagit lite stryk så är det tyvärr så att jag nu inför seriepremiären känner att det är dags att lämna över stafettpinnen till någon annan som har mer tid att lägga det fokus som damerna förtjänar i sin satsning i Elitettan. Stort tack till alla i laget och staben, vi kommer såklart att både ses på Holmen, matcher och i sociala media framåt!

19 mars 2016

Disruption is the new black


In my previous post ”The future was here yesterday” I looked back on the rapid change and need for creative thinking and continuous improvement in our industries that has been the case for at least the last two-three years. Today there are few companies that atually argue they need to look at their business with new eyes and disruption is the word on everyone’s lips. At Informator we’ve recieved a massive interest in our new ways of delivering training, announced programs like “Leading Digital Business Transformation” and “Being Innovative” and lately I’ve also noticed people I’m connected to that also started highlighting these ideas.

So what is really happening, is everyone all of a sudden afraid that newcomers will take their place if they don’t re-invent themselves!? The digital transformation is moving so fast now that there surely is needs for quite some big colossus to begin their agile processes unless they want to continue a downwards spiral. But on other hand, many companies has a great product or service that just need to fit in a new world. New ideas combined with the skills and knowledge from experienced people will always be the best way to approach new markets (and yes, every new decade the kids transform to new clients and co-workers).
Whether a business, an organization or association, you can no longer continue working as you’ve always done just because it is the easiest way. If you want new employees, customers or members, the management must embrace new ways of working or choose not to be around in a few years 
The one important detail right now is that you really cannot continue working as you have all the time in world. Decision makers that take two-three weeks to go further with the tiniest details, will find themselves overrun by more fast moving competition. Of course you sometime need a bit longer to decide whether to go ahead or discontinue something you’re working with. But it is crucial that you have the necessary processes to quickly decide this. And management that stay out of reach for the people actually doing the daily work will soon find themselves alone on a sinking ship! Social and transparency should be two main lead words for every company or organization that aim to still be in business five years from now and remember, disruption is the new black!

16 mars 2016

The reason you fail E-learning

Some months ago I translated my article on training methods for my collegues in Finland and I just realized that I should share it here on my blog as well as the topic is more relevant than ever... 

Education is always needed, but should preferably not cost anything and carried out by happy employees outside normal working hours. E-learning seems to be an optimal solution, but the vast majority lose the battle of finishing an entire e-course.

At this moment, you might be ready to explode, eager to write an angry comment about how you indeed performed X number of e-courses and how well it went. Congratulations, then you belong to the approximately 5 percent who have enough self-discipline (and perhaps the lack of social life), being able to focus enough to both implement and manage e-learning based tutorials. This article is aimed primarily at rest about 95 percent, and perhaps even more important, your managers. We will look at a number of online course options and above all how to optimize learning and provide maximum return on investment skills by mixing them with educational optimal classroom training. I base my statements on this experience from my many years in the education industry, combined with the best practices from my wife (who has worked as a teacher for more than a decade) and other sources that are quoted in the article.

Method 1: E-learning - no more, no less…

The term e-learning was coined in 1998, and the phenomenon has of course been greatly improved since the first tentative attempts. In the IT world, it is often quite natural to seek fast answers to problems you encounter. Search engines such as Google or Bing and movie sites like YouTube have for a long time been the preferred tool where enterprising engineers and developers quickly (on their own) find their way to a large amount of forums and movies where someone else has already found a solution to the particular problem that you encountered. Complementary, we also have forums such as Swedish www.itproffs.se which for a long time has focused on IT-pros sharing their experience with their peer. When you have a clearly defined problem these options are very good choices where you usually find a quick solution.

Some companies are investing in developing customized e-learning. Specialized companies adds a hefty budget to produce video lectures, games, and interactive solutions in an often simple and educational guide to learn new skills. The digital courses are often seen in the introductory levels and roles of the movie or the game can be reused again and again, thus providing an affordable cost per participant. The last two-three years, has shown a dramatic rise in e-learning options for IT professionals as for example Plural Sight (license based), and Microsoft Virtual Academy (free) which user base has grown increasingly. Here you'll find courses in most areas of technology, and cost wise it's a fraction of what an instructor-led training costs.

The cost per person is often the main criteria which many managements hung up on, and when training preferably should be entirely free, e-learning is often as close to the match as you can get (at least if the company does not need to count your leisure on the cost account). If we look at the North American market, it’s said that almost 75 percent of all businesses use digital education, and even here in Sweden this percentage grow each year.

Method 2: Classroom Training

At the other end of the scale (compared with pure e-learning) we find companies who for several years has focused on classroom training for IT professionals and developers. In the current situation, many Enterprise companies has rather generous frame work agreements with for example us at Informator.

Pedagogically speaking, it is difficult to compete with the knowledge your get by spending several days with a leading expert in the field, who not only goes through the general news in a particular technology speaking, but also can provide direct feedback on the special details that you might experience in your own IT environment. This, combined with the ability to sit down and discuss with others in the same situation, is something that in most cases is completely lacking when it comes to e-learning. Cost-wise, classroom training might be a larger investment both course wise but often counting the actual cost of the course participant being absent from work for several, either if you work as a consultant away from assignments or have a permanent position in which the employer may need to call a substitute.

In many cases it is still the superior educational model that makes the difference when someone chose a classroom course - they simply know from experience that it means less actual time to absorb the new knowledge combined with the fact that it usually stays longer. Speaking for my own company, we also have strong educational and technical requirements on our trainers and a detailed follow up to ensure customer satisfaction and opportunities to make improvements in our classes. Maybe this is something that our general schools could emulate in terms of recent PISA assessments.


Method 3: Blended Learning

You may belong to the small group of people who actually have self-discipline enough to really dedicate time to manage a number of e-learning courses, but why settle for that? There is a reason that the elementary school does not consist solely of courses run through the computer, and it is simply that you cannot fully compete with the ability to have an expert on site.

At the same time, we notice that in the primary, secondary and higher education, more and more schools are starting to take advantage of all the knowledge that is already available on the Internet. It’s only natural that training for IT professionals go this route, and there is much discussion about the possibilities of combining classroom education with self-study online, and discussion forums where students exchange experiences and support each other. At the moment we’re working hard on finding the very best technical solution and within soon we are ready to start stage two in professional IT-training!

There are several advantages of combining or “blending” various opportunities to absorb new knowledge. You get live access to a pedagogically trained expert who have the experience to help students in the very best way to absorb new knowledge. You get practical tips on where you can find more to read when it suits you best. At the same time, you have someone who push and helps you to really set aside time to study, a positive pressure that can often be the very thing that makes sure you take the time to study instead of anything else that demands your attention at leisure. 

If you for example set up a training program in cooperation with us at Informator, maybe we can even look at a platform where the class together can dig further in certain subjects. This mixed method leads to a positive pressure which encourage repetition and helps the student to grow within the selected topic! It's a quick way into the new subject, and the new knowledge does last longer.
Why you can’t handle pure E-learning without support

It is said that there are statistics that can underline virtually all claims, and of course, there have been countless inquiries about what kind of training that is the optimal approach. Probably most of you agree with the reasoning that it simply is so much else to add at leisure than just studying (unless you happen to be currently studying full-time and do not have time for anything else). And no matter how committed you are to your job, we all need a break sometime to not end up in the emergency department with suspected myocardial infarction. 

So as a bit of extra support for your next performance review, here are some preventative statistics proving it frankly is a wasted investment to bet on only e-learning:

1. Schools Inspectorate large secondary survey on self-study, 2013:
We begin lightly with a general survey of self-study - it is not only in e-learning, but here we focus on just the human psyche in general. The biggest problems (in Schools Inspectorate) are unawareness of the goal of training, generic training programs that are not adapted to the individual and lack of financial aid. I can quite easily draw direct parallels here for an e-course, can you?

2. University of Gothenburg - "Experiences with mixed forms of training at vocational skills development":
This is a bachelor's degree in human science that even more clearly describes the difficulties surrounding this mode of learning. The interviewee audience in the essay can be found at the Volvo Cars Corporation. One of the findings is as follows:
"Aspects that were considered to hinder the learning was that the different design was ridiculed, that priority tasks, lack of reality and lack of practical exercises to the extent desired by the participants."
This probably seem familiar to many who have tried to implement generic e-learning courses. And it obviously affected the ability and willingness to complete similar self-study in the absence of support from both pedagogical direction and management.

3. Durham University - "Effects of traditional, blended and e-learning on student achievement in higher education": 
We round off with an article where Steve Higgins from Durham University in the UK lists several points, with references to studies showing that e-learning clearly requires jacking to reach the optimal learning rate:
“In e-learning, students can suffer from isolation and lack of direct social interaction, therefore, is a great responsibility on the student to have strong motivation and competence in planning to mitigate this effect” (Hameed, Badii & Cullen, 2008).
“E-learning can have a negative impact on the development of communication skills. In other words, even though a student may have acquired excellent academic knowledge he/she is sometimes lacking the skills to communicate this to others” (Akoyunlu & Soylu 2006; Klein & Ware 2003).
“E-learning can be less effective than classroom learning in aspects of the learning process such as clarification and extended learning as they can be easier to absorb in one training with classmates. In addition, e-learning lack the support that non-verbal guidance provide by observing the interaction between the second” (Al-Musa & Al-Mobark, 2005).

Conclusion

Of course there are also a lot of positive qualities in e-learning, and as stated earlier, you should of course take advantage of this medium. The main thing to take with you when it comes to skills upgrading is that it is always worth spending a little extra, whether it is financial investment or time and personal commitment. In the IT field, we all know how much it costs to invest in new technology, licenses etc., and it should also be a given that those who actually will be using the technology can do this in the best possible way. Technology will never be better than the person using it, and if that person just got a manual plus a link to a free site somewhere on the Internet, it is likely to take an unnecessarily long time before the company can take full advantage of its investment. If you are among the few that can really put everything else aside and totally focus on your e-learning course, you have a good reason to choose the form of education. But I would still recommend to combine e-learning with classroom studies or lectures and of course interactivity in forums or groupstudies. Without interactivity, you lose a part of the learning process, no matter how focused you are.

This article is authored by Tobias Strandh and was first introduced in the Swedish newspaper TechWorld # 5 - in September 2014
Extended reading:

Footnote

Time Efficient alternatives becomes interesting because staff time away from the workplace both costs money and leads to lagging tasks. We listen to our customers and the industry's need for time-efficient training programs. Therefore, we have developed forms of delivery and solutions that tackles the challenge of time and at the same time support your professional development .

This is what we at Informator call Time-to-Skills™