TRANSLATE

29 april 2017

När gubbväldet får styra

Si vis pacem, para bellum
För er som känner mig är det ingen nyhet att jag länge haft ett hjärta som brinner för Holmalunds IF och lite extra för tjejsidan. När nu nyheten sprids att Holmalunds IF från och med nästa år valt att inte fortsätta stötta Damsidans framgångar och man kan läsa intervjuer med starka personligheter som nu medger att man inte känt sig så inkluderade är det verkligen en sorglig framtid som utspelar sig för den gamla röda maskinen.

Jag har under flera år påpekat att det inte går att komma framåt när en förening har en styrelse bestående av personer som hellre drar i handbromsen för att inte riskera sin egen dagverksamhet än att satsa på den sektion som mest visar framfötterna och har framgång. Att ha en ledning som har 99% prioritet på att säkerställa att man sparar pengar ger på pappret en framgång då man kan peka på hur bra resultat man har (åtminstone om man endast ser till att verksamheten inte går minus). Däremot går det aldrig att driva en verksamhet på detta sätt i det långa loppet då ledningen bygger en verksamhet som i slutänden saknar drivkraft och vilja att innovera. Att lägga all kraft på kostnadsbesparingar och kostnadskontroller gör att gross margin visserligen på pappret ser bra ut, men samtidigt minskar de övergripande intäkterna stadigt då det inte görs några satsningar på att växa. Att dessutom jobba i en sådan organisation är till sist outhärdligt då arbetsklimatet blir allt sämre ju mer besparingar som görs, ju fler personer som får göra 1½ persons uppdrag och dessutom nästan uteslutande med en nästan diktatorisk ledning som totalt tappat tillväxtperspektivet och uteslutande fokuserar på kostnadskontroll och totalitär styrning. Nya idéer och innovationer bekämpas och personer som vill satsa på tillväxt söker sig annanstans vilket i sin tur leder till att det dåliga beteendet fortsätter då den (allt mindre) ledningsgruppen som är kvar har samma synsätt och självklart då också fortsätter stötta det inavlade beteendet.

Holmalunds IF idag är en spillra av den starka och positiva organisation det var för några år sedan. Eldsjälar som länge brunnit för verksamhetsutveckling är idag antingen någon helt annanstans eller  inrättade i besparningsledet som länge dikterats av ordföranden. Senaste åren har det varit Holmalunds Damsektion som stått för tillväxt och framgångar (förutom att man saknat stöd att fylla på med nya årskullar underifrån). Herrsektionen har framförallt levt väl på ledningens goda vilja och likt en fågelunge inte direkt behövt kämpa för sin brödföda. De dagarna är snart över och frågan är väl hur resultaten framåt kommer att se ut när föreningen har en ordförande som stolt deklarerar att Holmalunds IF minsann aldrig kommer vara en förening för de bästa, det viktigaste är att det inte kostar något... Jag önskar Damsektionen all lycka på vägen och är övertygad att det är betydligt fler sponsorer som vill synas tillsammans med ett lag som vågar jobba för att vara bäst och sätta en vision som sticker ut! När det gäller Holmalunds IF killsida så får vi se hur länge jag själv orkar vara med och stötta, sonens lag skall i år vara bollkallar på herrarnas hemmamatcher, men själv har jag inte en enda gång sett någon från A-laget på våra träningar eller ens bara komma förbi och hälsa på killarna för att sprida inspiration, ge småttingarna en igenkänning och vilja att ta steget vidare till ett framtida A-lag. Det kanske inte är så konstigt när ledarskap sprids uppifrån och saknas ambitioner från högsta toppen så är det inte direkt superinspirerande längre ner.

Med en tår i ögat som ändå inte skymmer framtidsförhoppning
//Tobias Strandh

I'm the Alpha of your Omega, the beginning of your end...

19 mars 2017

Det stressförebyggande ledarskapet


Senaste halvåret har jag fokuserat mycket på mitt ledarskap i enlighet med AFS 2015:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Jag har letat efter stöd för mig som chef att förebygga stress och överlag hitta så bra arbetsalternativ som möjligt för mina medarbetare att också få bästa möjliga stöd för att undvika de faror som vi så gott som dagligen kan läsa om i dagspressen och upplever runt om oss.

För mig personligen har jag tagit hjälp av erfarna coacher som Karin Hamrin från Espiro som guidat mig i olika frågor hela hösten, jag har på prov haft inne massage/avstressningsfåtölj ifrån Promas på ett av våra kontor, jag har självklart testat träningspass inom både yoga och bodybalance på vårt företagsgym Nordic Wellness, taktil massage på Ilena och nu senast gått en helgutbildning i stressförebyggande ledarskap där jag även kom tillbaka till ämnen som Yoga och Mindfullness. Allt detta har hjälpt mig att både få en bättre uppfattning om hur jag själv måste jobba för att undvika stressfällor, men framförallt hur jag som chef kan stötta min personal i detsamma!

En återkommande detalj i stort sett oavsett vem jag diskuterat med är hur viktig andningen är på så många nivåer. Jag läste även tex nu senast en väldigt intressant artikel om andningens väg till att lyckas med sin kommunikation och har du inte läst den redan rekommenderar jag den varmt! Sammanfattat skulle jag säga att om du själv känner att du är i "farozonen" men har svårt att hitta tid att ta tag i det, börja med att kika på enkla tips kring hur du kan använda andningsteknik för att få ner pulsen och må bättre. Det finns gott om bevis på att detta är en av de viktigaste nycklarna i välmåendet!

9 februari 2017

Cilbuper - Det skräddarsydda konsultbolaget

Emil Robertsson, Henrik Back, Fredrik Paring, Tobias Strandh, Peter Borg
Ett av de största problemen för många organisationer idag är att hitta rätt och framförallt kompetent personal. Det råder i Sverige en oerhört stor brist på systemutvecklare där universitet och högskolor inte alltid har förutsättningar att anpassa sina program så att eleverna får rätt verktyg som marknaden efterfrågar. Cilbuper vill ändra på detta och erbjuda kunderna en lösning på problemet.  Cilbuper består av en samling specialistbolag och medarbetare med flerårig erfarenhet av IT, kompetenshöjning för yrkesaktiva såväl som ett brett kontaktnät inom konsultbranschen. Vi hanterar rekrytering och erbjuder samtidigt ett skräddarsytt utbildningsprogram där era framtida anställda får rätt teknisk kunskap som krävs just hos er. Den erfarenhet vi bidrar med garanterar en säkrare leverans med bibehållen stabilitet och ökad effektivitet.

Det första steget är att tydligt specificera ert behov i samråd tillsammans. När kravspecifikationen är klar tilldelas en intern mentor för gruppen och rekryteringsfas påbörjas. Cilbuper rekryterar såväl själva samtidigt som vi samarbetar med andra för att hitta juniora utvecklare med rätt förutsättningar. Utifrån kravbild och resultatet av rekryteringen skapar sen Cilbuper tillsammans med er ett skräddarsytt utbildningspaket som konsulterna genomgår under uppdragets längd. Efter genomfört uppdrag har kunder även möjlighet att erbjuda konsulterna anställning om så önskas. Vårt mål är att få våra kunder att växa och att vi är det självklara valet framöver när ni behöver rekrytera och utveckla er personal.

Cilbuper samägs och drivs av Fredrik Paring, Tobias Strandh, Emil Robertsson
samt Omegapoint Göteborg AB och Informator Utbildning Svenska AB

16 januari 2017

Innovation is growthI don’t think I’m alone in feeling that our digital world is spinning faster and faster. For me working in the education industry this might be closer to heart than for most, when everything I do is trying to find solutions for helping our clients with their struggles.

When I started at Informator way back in 2004 it was still pretty simple. Microsoft (Oracle, IBM etc.) released a new version of an old technology that everyone needed to update sooner or later and there we were with a fast solution to help integrating new skills. And if we didn’t help, one of our colleagues in the training industry would because we pretty much offered the same courses. The years went by and not much changed until some 3-4 years ago when everyone started talking about disruption, new thinking and the software industry began sprinting instead of enduring the endless marathon to the supposed finish line.

All industries were struck by fast moving newcomers and all of a sudden (almost) everyone realized the need for change rather than pressing harder in the same tracks you’ve been successful with before. The time to start was yesterday, adopt or die was suddenly not just an expression as we clearly can see when international giants all of a sudden starts reducing to zero market share. For us at Informator we had to decide quickly, would we settle with being one of the best in what we do or would we have to look at new ways of delivering training!? We chose the latter and then the really hard work began. Change isn’t easy, change isn’t for everyone but change is however necessary to always be the preferred choice and that is where we were heading!!

I and many with me would say that the mental part is the number one place you have to start and also an agile way of working and a transparent chain of command or rather self-governing teams and continuous improvement. When our journey started with a real mission, a true set of values (in actual use every day) and a company united in these ideas that was the re-birth of our company back in 2013! Instead of trying to deliver what we assumed was an industry standard, we started evolving with our customers and delivering training in a format they requested. We looked close on what our core values were and realized that Informator always had been the training supplier for the entire software industry. These days however IT is everywhere and there are so many roles that require so many different new skills that we have to see the bigger picture and team up with other great companies that help us deliver an even more fulfilling menu of courses. We chose to think outside the traditional box and teamed up with companies like Promote that give us the opportunity to deliver training in a more efficient way and other creative ideas as reaching harder into the technology box and starting delivering live courses via Remote Cloud Access in ways never seen before. I am fully aware that this merely the start in our journey on continuous improvement and I’ve come to embrace this fact.

I’ll give you an example from the journey I told you about in the first question. As a training supplier we have some 800 unique courses in our portfolio and even if most of them involve a computer, some of them is more theoretical and delivered in training rooms without computers. I came up with the great idea that we should include a tablet (iPad) in the prize for all these courses, both as a way of giving everyone access to our Training Cloud, but of course as a differentia towards our competitors. This had never been done in Sweden and we gained a lot of great PR and new clients, but my calculation on the actual cost was off and when our dealer raised the prizes the whole thing became quite cost fully. This combined with the fact that I had missed anchoring the concept with our sales people and few of our teachers actually understood what extra the tablet brought to the course led to a quick decision late December that I stopped the whole thing and called it an “autumn campaign”. Today we use the concept of bring your own device instead and the result is as good but with a way lower cost.

Another incremental innovation in my industry sector (competence development) could be as we are doing right now, listening to our clients who are saying that time constraints is the number one reason for not taking a class room training. Our ways of helping our customers to new skills via remote training, blended learning and other tools is an innovation that makes the journey softer, but it doesn’t solve everything.

The number one priority for us right now is to lead the way of finding true learning transfer. By this I mean a way of actually making sure that the new skills sticks and come to use as much as possible. Succeeding with learning transfer mean we have to educate both our staff, our teachers as well as our clients who are used to deliver and receive training in a fashion that has been standardized for many years.

An impossible innovation?
This is without a doubt the hardest question to answer as I live to find answers to “impossible innovations”. I would say that getting 100% of all our teachers onboard with our new ways of delivering training is impossible as the majority of them are leading experts in their own area and also has 20-30 years of teaching under their belt. They “know” how everything is supposed to be and frankly the only answer I see is replacing them with a bit more open minded people and I refuse to see this as my only option!

Remote Training, a case studyLast year I attended the IMD training ”Being Innovative” and one of the assignments was to use the Rogers Virus Model for Analyzing and Predicting Innovation Success. I chose to take a closer look at Remote education, our way to deliver training on a distance that has proven to be a great success for Informator in Sweden over the years. I'd like to share my analysis of its performance according to the 3 dimensions of the Virus Model.

1) First Infection - Referring to Rogers’ model: benefit-to-cost, simplicity, compatibility, trialability, observability, what is the likelihood of first infection?


I chose a successful innovation for Informator since six years, using live remote class training. Looking back, we might have had faster adoption if we’ve also had offered some sort of trial. It would have been fairly easy to offer some free remote seminars or something alike that would had given our customers a chance to actually get a firsthand look at the service.

We got the simplicity (just turn up in our premises as usual and our technicians has taken care of all IT-stuff), benefit to cost (same learning, less cost for travel), compatibility (no need for you to buy new hard/software) and pretty good at observability (we could have lift this part up better with testimonials and such from pleased clients). First infection without a doubt, was the benefit-to-cost!

2) Staying Power of the Idea: To what extent are “hot-button issues” addressed? Has the project/team been branded? What about durability, “stickiness”? What is the likelihood of infecting over and over again?

Hot-button-issues are addressed regularly, time-restraints is the number one detail when our clients don’t attend training/classes. Working with modern ways of delivering training when, where and how our clients demand is the number one priority!

The project team consists of some thought leaders from various departments, but hasn’t been branded as a specific team. Maybe we should be clearer when communicating this. As the remote class training has been successful when delivered to and from our own class rooms, we have worked hard to take it one step further and now offer Remote Cloud Access where the clients can participate live from where ever. This is our way of taking the innovation one step further and even if the possibility has been there for many years, the tech for actually delivering seamless live education has been less satisfying. Now it works and we work hard with this offer.

As more and more clients use remote training in some way, we do see a bigger demand for this and our costumer managers also gain confident in also speaking more about these values rather than just focusing on our products.

3) Infect the Right People: To what extent have opinion-leaders, trendsetters, highly-networked actors been addressed? What is the likelihood of creating a pandemic?

Over the last years we have spent more time networking and marketing our ways of delivering training in a modern way than just focusing on products that might be similar in comparison with our closest competitors. Key players as me and our CEO has addressed the topics as speakers on conferences and discussions with both our staff, our partners as well as our direct clients. We use the tools we talk about to prove why instead of just talking about the possibilities.

We also work close with organizations as EdTech, Swedsoft (IT & Telecom companies in Sweden) to raise the discussions from a technical platform to a higher level of understanding the best ways of gaining learning and development. Remote Training is for sure a pandemic when it comes to our line of business!

Looking at the bullets benefit-to-cost, simplicity, compatibility, trialability, observability and so on it does make all the sense in the world that all of these are key factors in rapid success and that all is necessary for fast and successful adoption. Even so, sometimes one or two factors might be missing and the end result will still be success. What I’ve learned here is that if all factors are in there from the beginning the adoption most definitely will take less time.
Before this exercise I wasn’t aware of Roger’s model, but the various key moments still feel pretty obvious to me and when reading more I can see the bigger picture. This is definitely something I myself will work harder on in upcoming innovations!
Read more about Remote Training: https://informator.se/leveransformer/instructor-led-remote-training

Read more about Rogers Model: http://www.personal.psu.edu/wxh139/Rogers.htm