TRANSLATE

16 mars 2018

EQ - När du interagerar med din omgivning positivt

EQ-Test från eqtestet.se
Jag har tidigare skrivit mycket om kommunikation, gruppdynamik med mera och som ni vet tycker jag att det är väldigt intressant och lärorikt att pröva på diverse personlighetstester som DISC, Reiss mfl. Ett begrepp som det diskuteras mycket om är EQ som får allt större uppmärksamhet när det gäller hur vi människor arbetar och fungerar väl tillsammans i grupper
EQ står för "Emotional Quotient" dvs emotionell, känslomässig och social intelligens, där man mäter en persons sociala kompetens och förmåga att bearbeta känslor. Ibland även kallat EIQ som innebär Emotionell Intelligens testning. Många forskare och rekryterare i arbetslivet förutspår att dessa egenskaper som mäts i testet kommer att efterfrågas ännu mer i framtiden än det traditionella intelligenstestet, samt är ett bättre mått på att förutspå framgång i yrkeslivet.
Vi har alla arbetat med den där personen som verkar gå över lik för att nå framgång och ofta utnyttjar härskartekniker som jag skrivit om tidigare. En sådan person i en grupp (oavsett om det är på jobbet, i ett fotbollslag eller en skolklass) skapar ofta mer skada än flera andra tillsammans har möjlighet att reparera genom att vara bra förebilder och fokusera på hur vi tillsammans kan nå framgång.

Kan du träna upp din EQ?

Det korta svaret är ja, det går att träna upp EQ och det är ofta enda lösningen till att få en grupp som strävar mot samma mål och har respekt både för varandras olikheter och synsätt. Framförallt är det en fråga om förbättrad självinsikt, hur uppfattas du av andra? Självklart går det att flyta på genom livet och skita fullständigt i vad andra tycker om en eller hur ens eget uppförande påverkar andra, men i slutänden blir det ett väldigt ensamt liv.

För min egen del har jag jobbat mycket med tekniker som Mindfullness och utbildningar som Stressförebyggande ledarskap. Det har varit mycket för min egen del, men även en väldigt viktig komponent för att få mitt team att jobba än mer effektivt tillsammans. Den allra viktigaste delen är att ta till sig hur andra ser på dig som kollega och få en självinsikt i att även om alla inte har samma synsätt som dig så finns det många olika lösningar och ibland är det värt att testa nya vägar även om det kanske känns långt ifrån hur din egen lösning ser ut. Här har DISC för hela avdelningen varit en väldigt bra ögonöppnare och jag kan verkligen rekommendera Storytel med tonvis av ljudböcker inom området för dig som på ett enkelt sätt vill ta till dig nya idéer!

Har du en minut över så har Karriärcoachen Katarina Brommesson i videon nedan en riktigt bra bild över vad EQ är och hur du kan jobba med din egen EQ!

26 februari 2018

Rätt kunskapshantering leder till större konkurrenskraft!

föredrag om hur viktig planeringen av kompetensutveckling är
Nu har vi kommit en bit in på det nya året och som vanligt vet "alla" hur viktigt det är med utbildning för att behålla marknadsandelar, komma in på nya områden eller kanske bara arbeta effektivare så det är säkert med i er strategiplan. 

Konstigt nog är det långt ifrån alla bolag som faktiskt ställer sig frågan "vad exakt är det som vi vill nå med kompetenshöjningen?". Kanske man behöver ni få medarbetarna att arbeta mer effektivt med befintliga program för att spara pengar som kan satsas på andra delar, nyanställningar eller andra inköp? Kanske man måste ni ta ett strategiskt beslut att satsa på ett helt nytt område märker därför att marknaden har större efterfrågan där än på områden där ni har er expertis i dagsläget?

Oavsett varför ni väljer att satsa på utbildning så måste vi alla börja se kompetensutveckling som något som driver verksamheten framåt och antingen om målet är att tjäna eller spara pengar så är utbildning något som gör att ni både blir effektivare och i många fall har medarbetare som satsar det där lilla extra för att jobbet satsat på att utveckla just den personen. Det finns många anledningar och sätt att få koll på vad som gagnar företaget allra mest med kompetenshöjning och här skulle jag vilja förklara hur vi på Informator kan hjälpa till att göra bilden klarare...

8 steg i rätt riktning är en del av Informators Time-to-Skills™
  • Behovsanalys: Organisationens behov av kompetens definieras.
  • Kunskapsinventering: Kartläggning av organisationens befintliga kunskaper.
  • Processkartläggning: Kartläggning av organisationens arbetsprocesser.
  • Gapanalys: Skillnaden mellan aktuell kompetens och behov definieras.
  • Best Practice: Dokumentation av och förslag till förbättringar av organisationens arbetsprocesser.
  • Utbildningsplan: Utifrån gapanalysen fastställs en utbildningsplan samt målet för utbildningen ur ett strategiskt perspektiv.
  • Utbildning: Val av utbildning styrs av vilka behov individen, teamet och företaget har. Utbildning kan ske i ett antal olika former som anpassas efter det mest effektiva och pedagogiska upplägget för varje tillfälle.
  • Effektmätning: Utbildningsinsatserna utvärderas kontinuerligt i relation till de uppsatta målen.
"Det värsta som kan hända är INTE att de anställda kompetensutvecklar sig och drar vidare till andra företag. Det värsta som kan hända är att ingen utvecklas, stannar kvar och kör på precis som vanligt"
Kompetenshöjning är långsiktig lönsamhet!

Medarbetarnas kompetens utgör den viktigaste konkurrensfördelen för samtliga kunskapsintensiva företag. Det innebär stora utmaningar, i synnerhet på en marknad som idag som förändras snabbare och snabbare hela tiden och där företagens kunskapshantering får allt större betydelse. Kunskapshantering handlar om organisationens förmåga att omsätta den enskilda medarbetarens kunskap i verksamheten, så att organisationens samlade kunskap ökar. Rätt kunskapshantering leder till större konkurrenskraft och effektivitet för hela företaget. Kan förresten passa på att tipsa om en av våra nya partners som driver utbildning kring KCS (Knowledge Centered Support) som fler och fler stora arbetsgivare har mycket nytta av i sin verksamhet, läs mer på KCS-v6-practices-workshop

Kunskap är en tillgång som ger god utdelning när det hanteras på rätt sätt. Därför måste all kunskaps- och kompetensutveckling utvärderas utifrån affärsnyttan. Kommer till exempel en utbildningsinsats att leda till att organisationens samlade kunskap förbättras? Är det rätt kunskap som tillförs, det vill säga, kommer den att skapa affärsmässiga fördelar? Och - vilka delar av organisationen bör utvecklas? I vilken ordning?

Informators modell är är att kontinuerligt bygga på vår erfarenhet av hur en organisation bör bedriva affärsorienterad kompetensutveckling. Det är en roadmap till framgångsrik utveckling av såväl individen som företaget. Du kan läsa mer om vårt koncept på www.informator.se, enjoy!

13 januari 2018

Förbjuda mobiler i skolan?


Just nu går debatten het på Twitter mfl platser kring förslaget att göra som i Frankrike och förbjuda mobiltelefoner i den Svenska skolan. Jag måste säga att jag är tudelad i denna frågan med en fru som arbetar som lärare (låg/mellanstadiet) som definitivt inte vill att eleverna sitter och pillar med mobiler under lektionen. Själv har jag ju de senaste 25 åren arbetat med olika IT-frågor och just nu väldigt aktivt inom EdTech generellt i min yrkesroll och deltagande i konferenser som EdTechX plus ett stort engagemang för den digitala utvecklingen inom skolmiljön med stöd från tex. Kodcentrum.
Kan det vara så att lärare som i de flesta fall inte vuxit upp med smartphones har svårt att hitta för eleven intressantare användningsmöjligheter än sociala medier?
Det blir tyvärr ofta så lätt att ett förbud gäller allt och kanske också hindrar digital utveckling i lärandet. Det är extremt viktigt att ge tillbaka bestämmanderätten till lärarna utan att alla ungar och föräldrar blir överkränkta som det tyvärr ofta utvecklats till just nu. Jag tror mer på att lärarna får info och utbildning kring fler bra alternativ som tex Kahoot och framförallt har en IT-miljö och utbildad personal som kan cleara vilka appar som går att använda under skoltid.

Det finns flera studier kring mobile learning (läs tex. https://resources.depaul.edu/teaching-commons/teaching-guides/technology/Pages/mobile-learning.aspx) men däremot färre praktiska exempel på bra program vilket självklart har att göra med teknikens utveckling kombinerat med att skolans uppbyggnad i stort sett varit samma sen förra seklet

Just kring användande av mobiltelefoner i undervisning av yngre så har ändå flera länder kommit långt mycket längre än Sverige. Tex. USA har många aktiva grupper som samarbetar och tipsar om aktiviteter som stöttar undervisningen som https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/25-simple-examples-mobile-teaching/

Angående mobilförbudsdebatten tror jag absolut att det finns användningsområden i skolan för mer digital teknik, MEN det viktiga är att det är läraren som skall ta beslut om när eleverna skall använda olika hjälpmedel!

5 januari 2018

Hur jobbar du med feedback?


I nästa vecka kör jobbet igång "på riktigt" för många. Själv har jag idag smygstartat lite med några Skype-möten och framförallt förberedelser inför feedbacksamtalen som jag kör igång med min Svenska avdelning i nästa vecka.

Själv arbetar jag med utgångspunkt kring de värderingar som vi tillsammans arbetat fram, som också är något vi känner att vi både står för som bolag och medarbetare. Tillit, Engagemang och Mod är bottenplattan där jag sen lyfter fram både positiva punkter som sticker ut och delar som är utvecklingsbara. Att kontinuerligt ha med dessa områden i våra feedbacksamtal är för mig en del i att hålla värderingarna levande istället för "ord på väggen".

Att ha dessa planerade feedbacksamtal några gånger per år är ju egentligen bara en liten del i en riktig feedbackkultur. Självklart är det högst önskvärt att feedback blir en naturlig del av arbetet, att det känns naturligt att både ge komplimanger likväl som att inte hålla tillbaka feedback som kan vara utvecklande och ge än bättre effekt oavsett vilket område man själv arbetar med.

Förra året gick jag själv flera kurser där feedback var en naturlig och viktig ingrediens som till exempel Orangino Works och Management 3.0. Just då och där var ju allt helt naturligt, självklart skulle feedback-korten från Orangino och delegeringspoker från Management 3.0 bli en del i det vardagliga arbetet, men sen är jag tillbaka i vardagen igen och det kommer liksom inte fram.
Så min fråga blir, hur jobbar du med feedback på ert företag, vilka framgångstips kan du dela med dig av som vi alla kan ha nytta av 2018?

2 januari 2018

Nytt år, nytt boende

dags att flytta till radhus...
Så är det då en vecka kvar på julledigheten och för vår del lite deja-vu till för 6 år sedan när vi tillbringade hela helgen med att packa i flyttkartonger, städa och dona... I mitten januari bär det iväg till andra sidan stan när familjen byter boende till radhus i Ängabo (där resten av släkten bor).

Just nu känns det som vi bor i lådor, men vis av erfarenhet så kommer det att vara ganska skönt att haft lång tid att förbereda flytten och slippa stå i sista stund och packa ner grejer. Ett litet radhus blir det och för mig som bott i lägenhet senaste 30 åren kommer det bli en hel del nyheter som man inte behövt tänka på innan. Men det blir nyheter även i positiv anda som att vi redan börjat planera för en härlig badtunna på baksidan som kommer bli perfekt till nästa jul när vi kommer sitta där i det varma vattnet, känna snön fall och titta på en underbar stjärnklar himmel. Så ser i alla fall mitt scenario ut :)

God fortsättning på er alla och i nästa vecka kör det igång igen på riktigt!

PS: Såhär kändes det när vi var på väg till nytt boende senast...