EdTechX16 London trendspaning

spaning på http://edtechxeurope.com
Att digital teknik inom utbildning kommer allt mer inom utbildningsväsen överallt är inte direkt någon hemlighet. Men hur jobbar de allra största globala leverantörerna och hur resonerar universitet, myndigheter och internationella bolag kring teknik, det är några av anledningarna att Emil Robertsson (VD) och Tobias Strandh (Utbildningschef) från Informator besökte EdTechX16 i London, en konferens som i år nästan tredubblat antalet deltagare (över 800 personer från 62 olika länder och nästan 200 talare).

När 1/3 av arbetsgivarna inte kan hitta nya medarbetare med rätt kompetens samtidigt som 1/3 av de anställda känner sig överkvalificerade för de arbetsgifter de har så ser vi ett tydligt mönster att vi tillsammans behöver höja fokus på utbildningsinsatser. På konferensen tittar vi på megatrender inom utbildning, vilka insatser kommer påverka utbildningssektorn mest framåt?

Digital Education is the oil of the learning industry

Det är inte så konstigt att just EdTech lägger mycket fokus på att digitalt lärande är huvudnäring inom utbildningsvärlden framåt och vi har ju redan konstaterat att digital transformation är på kartan för många av våra kunder. Mer intressant är när vi borrar ner på mentala delar som personifiering av inlärandet där framtidens generationer är vana att kunna skapa sina egna ”spellistor” (oavsett om det är Spotify, Netflix eller då inom kompetenshöjning). När Richard Culatta (fd huvudrådgivare inom utbildningsfrågor i Obamas administration) visar upp lågstadieskolor i Bronx som börjat med digitala, personifierade scheman där eleverna på morgonen ser vilken lektion de skall fokusera på under dagen, ja då förstår man att det inte är långt borta att fler skolor börjar anamma dessa mer riktade/personifierade utbildningsinsatser. Med hjälp av Big Data och Analytics så kommer vi också se fler och fler av dessa processer automatiserade vilket gör att lärarna kan fokusera på själva inlärandet mer än administrationen runt omkring.

Använd inte ny teknik för att kopiera gammal utbildning, skapa nytt!


Varför är den akademiska världen så trögrörlig och konservativ när världen i övrigt inte ser hinder med att använda ny teknik för innovativa lösningar? Att kopiera en gammal modell till digitalt format är inte innovation… Gemensamt svar när vi lyssnat på flera sessioner och talare är att det helt enkelt finns för många chefer/ledning som varken förstår eller är intresserade av ny teknik. Lösningen är på pappret ganska enkel, se till att utbilda dessa personer kring vad IT kan göra. När både möjligheter och ekonomiska detaljer blir mer tydliga, först då kommer vi kunna se mer teknik och nya innovationer mer utbrett och sanktionerat inom vanlig utbildning likväl som det används allt mer inom vuxenutbildning! Frågan är om det i vissa fall är för sent att tänka på att bygga om och som några talare föreslog, istället sikta på att bygga helt nytt istället för att stånga sig blodiga i försöken att förändra de gamla institutionerna. Byråkrati är annars det största hindret just nu för digital innovation!

Continuous Learning – ett globalt fenomen över alla lärdiscipliner

Att tidsbrist är det största hindret för utbildning har vi ju redan tidigare konstaterat och intressant att se detta återkomma i sessioner inom både vuxenutbildning såväl som akademiska studier och även på en global plattform. Olika tidsbesparande tekniker som lärportaler, flippat klassrum, mobil- och social inlärning (som även vi på Informator anammat) blir mer och mer integrerat i lärandet. En gemensam bild på konferensen är att det gått mycket snabbare än beräknat att få ut dessa tekniker i verksamheten. Överlag har delen med onlineutbildning ökat, även på världskända universitet som Stanford och Oxford och frågan är mer när vi kommer se hela MBA-program och liknande som ren distansutbildning. När nu lärarbristen är ett globalt fenomen behöver vi lägga än mer fokus på tekniskt stöd som möjliggör att fler kan ta till sig de nödvändiga utbildningsinsatserna!

Samlad klokskap kring användning av Virtual Reality inom utbildning
Virtual Reality – en naturlig framtid inom utbildningsvärlden?

För flera år sedan var det Second Life som skulle vara omvälvande, en 3D-värld som vävde ihop gaming, fritid och arbete. Vi såg flera företag som satte upp sina egna hangouts i 2nd Life och satsade rejält med pengar på att attrahera besökare. Då var tekniken inte helt perfekt och projektet föll mer eller mindre i glömska. Nu har vi spelare som Google, Microsoft mfl som med ny teknik tagit Virtual Reality flera steg närmre den personliga upplevelsen. När resande och tidsbesparingar allt mer hamnar i fokus så kan liknande teknik vara ett naturligt svar. Vi har branscher som medicin, energi mfl där även kostnaden för den rent fysiska utbildningsmiljön är ett hinder och här finns det redan företag som arbetat fram virtuella utbildningsmiljöer som används dagligen. Google visar upp projekt som Expedition där de tar den virtuella utbildningen direkt vidare till den vanliga skolvärlden. Är detta kanske det mest utmanande och spännande konceptet som vi kommer se allt mer av framåt?
Teknik kan aldrig ersätta en dålig lärare,
men bra teknik kan göra en duktig lärare ännu bättre!
PS: Vi ses på http://www.edtechsweden.se den 20 oktober!

Kommentarer

aljapaco @instagram

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE