Reiss Motivationsprofil - 2017 vs 2015

2015 kom jag först i kontakt med Reiss motivationsprofil när vår kursledare Pia-Maria Thorén introducerade konceptet i Sverige. För dig som inte läst om Reiss tidigare har jag en liten sammanfattning på denna länk.

Jag blev själv förvånad över hur väl testet stämde in på min egen uppfattning av hur jag agerar. Nu har det snart gått tre år sedan jag genomförde originaltestet och liksom som min DISC-profil utvecklats över tiden så var jag nyfiken på om detsamma även gäller för hur mina egentliga drivkrafter påverkats, tack till Aila Kekkonen som höll en mycket bra kursdag!

När jag lägger profilerna bredvid varandra ser jag att i det stora hela drivs jag fortfarande mer eller mindre av samma områden, men inom tex. "makt-området" (ganska naturligt högt i min roll som produktchef) har jag numer en högre önskan att kunna stötta andra i deras arbete vilket även syns på "självständighet" där jag allt mer jobbar på att få grupper att jobba väl ihop. Att "nyfikenhet" gått åt det mer praktiska hållet tror jag beror på mängden av arbete, att verkligen bli klar med det vi gör istället för att ständigt leta nya utmaningar. För "acceptans" märker man också grundtänket att det är viktigt att få med hela gruppen och om detta även kopplas till "ordning" för att jag just är den som oftast sätter ihop actions vet jag inte, men intressant att det ändå gått åt det hållet. Med området "sparande" har jag tydligen gått åt det lite mer generösa hållet vilket väl är ganska positivt :)

Områdena "heder" och "idealism" visar ingen större förändring, målinriktad och realistisk tycker jag fortfarande stämmer väl överens med hur jag uppfattar mig själv. Behovet av yttre social kontakt har minskat ungefär motsvarande med att familjen betyder allt mer (kan också ha att göra med att jag med alla resor i jobbet än mer uppskattar tiden tillsammans på hemmaplan). Att status är hög kopplar jag också med stor sannolikhet till att hur det påverkar möjligheterna för min familj!

Att området "skönhet" ökat så markant kopplar jag absolut till att jag arbetat hårt med att faktiskt ge mig själv tid att uppskatta vackra saker (inklusive naturupplevelser) vilket för min del hänger starkt ihop med att profilen gått åt motsatt håll när det gäller "lugn" och att jag även känner mig mer stresstålig som profilen säger. I detta arbete har jag då även fokuserat mer på både fysisk träning som jag upptäckt ger mig en stark tillfredsställelse och i samband med detta har även området "ätande" ökat i vikt även om jag fortfarande inte drivs av det i någon större utsträckning.

Väldigt intressant att både göra ett sådant här test i första hand, men än mer att följa upp det som jag nu gjort. Vi utvecklas som människor och ibland är det bra att få lite extern syn på hur man uppfattas!

Kommentarer

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE