Rätt kunskapshantering leder till större konkurrenskraft!

föredrag om hur viktig planeringen av kompetensutveckling är
Nu har vi kommit en bit in på det nya året och som vanligt vet "alla" hur viktigt det är med utbildning för att behålla marknadsandelar, komma in på nya områden eller kanske bara arbeta effektivare så det är säkert med i er strategiplan. 

Konstigt nog är det långt ifrån alla bolag som faktiskt ställer sig frågan "vad exakt är det som vi vill nå med kompetenshöjningen?". Kanske man behöver ni få medarbetarna att arbeta mer effektivt med befintliga program för att spara pengar som kan satsas på andra delar, nyanställningar eller andra inköp? Kanske man måste ni ta ett strategiskt beslut att satsa på ett helt nytt område märker därför att marknaden har större efterfrågan där än på områden där ni har er expertis i dagsläget?

Oavsett varför ni väljer att satsa på utbildning så måste vi alla börja se kompetensutveckling som något som driver verksamheten framåt och antingen om målet är att tjäna eller spara pengar så är utbildning något som gör att ni både blir effektivare och i många fall har medarbetare som satsar det där lilla extra för att jobbet satsat på att utveckla just den personen. Det finns många anledningar och sätt att få koll på vad som gagnar företaget allra mest med kompetenshöjning och här skulle jag vilja förklara hur vi på Informator kan hjälpa till att göra bilden klarare...

8 steg i rätt riktning är en del av Informators Time-to-Skills™
  • Behovsanalys: Organisationens behov av kompetens definieras.
  • Kunskapsinventering: Kartläggning av organisationens befintliga kunskaper.
  • Processkartläggning: Kartläggning av organisationens arbetsprocesser.
  • Gapanalys: Skillnaden mellan aktuell kompetens och behov definieras.
  • Best Practice: Dokumentation av och förslag till förbättringar av organisationens arbetsprocesser.
  • Utbildningsplan: Utifrån gapanalysen fastställs en utbildningsplan samt målet för utbildningen ur ett strategiskt perspektiv.
  • Utbildning: Val av utbildning styrs av vilka behov individen, teamet och företaget har. Utbildning kan ske i ett antal olika former som anpassas efter det mest effektiva och pedagogiska upplägget för varje tillfälle.
  • Effektmätning: Utbildningsinsatserna utvärderas kontinuerligt i relation till de uppsatta målen.
"Det värsta som kan hända är INTE att de anställda kompetensutvecklar sig och drar vidare till andra företag. Det värsta som kan hända är att ingen utvecklas, stannar kvar och kör på precis som vanligt"
Kompetenshöjning är långsiktig lönsamhet!

Medarbetarnas kompetens utgör den viktigaste konkurrensfördelen för samtliga kunskapsintensiva företag. Det innebär stora utmaningar, i synnerhet på en marknad som idag som förändras snabbare och snabbare hela tiden och där företagens kunskapshantering får allt större betydelse. Kunskapshantering handlar om organisationens förmåga att omsätta den enskilda medarbetarens kunskap i verksamheten, så att organisationens samlade kunskap ökar. Rätt kunskapshantering leder till större konkurrenskraft och effektivitet för hela företaget. Kan förresten passa på att tipsa om en av våra nya partners som driver utbildning kring KCS (Knowledge Centered Support) som fler och fler stora arbetsgivare har mycket nytta av i sin verksamhet, läs mer på KCS-v6-practices-workshop

Kunskap är en tillgång som ger god utdelning när det hanteras på rätt sätt. Därför måste all kunskaps- och kompetensutveckling utvärderas utifrån affärsnyttan. Kommer till exempel en utbildningsinsats att leda till att organisationens samlade kunskap förbättras? Är det rätt kunskap som tillförs, det vill säga, kommer den att skapa affärsmässiga fördelar? Och - vilka delar av organisationen bör utvecklas? I vilken ordning?

Informators modell är är att kontinuerligt bygga på vår erfarenhet av hur en organisation bör bedriva affärsorienterad kompetensutveckling. Det är en roadmap till framgångsrik utveckling av såväl individen som företaget. Du kan läsa mer om vårt koncept på www.informator.se, enjoy!

Kommentarer

aljapaco @instagram

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE