TRANSLATE

18 maj 2009

Informator - Heta kurser v22-25

v.22

 

Datum

Kurs

2009-05-25

Configuring, Managing, Maintaining Win 2008

2009-05-25

Maintaining/Microsoft SQL Server 2008

2009-05-25

Java Server Faces

2009-05-25

Introduction to Programming .NET 2.0

2009-05-27

Silverlight, Developing Rich Internet Applications

2009-05-25

Fundamentals of Win 2008 Network/Application

2009-05-25

Configuring, Managing, Maintaining Win 2008

2009-05-25

Webbutveckling med Java och Struts

2009-05-26

Modelldriven utveckling med UML

v.23

 

Datum

Kurs

2009-06-01

BizTalk Developer Deep Dive

2009-06-01

Användbarhet och design av användargränssnitt

2009-06-03

JUnit Enhetstest

2009-06-01

IP - telefoni

2009-06-01

Avancerad Javaprogrammering

2009-06-03

Personlig effektivitet

2009-06-01

LINQ och Entity Framework

2009-06-01

PowerPoint 2003 - grundkurs

2009-06-01

ASP.NET 3.5 Developer Deep Dive

2009-06-01

Fundamentals of Win 2008 AD

v.24

 

Datum

Kurs

2009-06-08

Utveckling med SharePoint 2007

2009-06-08

System Center Configuration Manager 2007

2009-06-09

ITIL Foundation V3

2009-06-10

Internationell certifiering för projektledare

2009-06-11

Programming Essentials for Android

2009-06-08

Advanced IT Pro Course for Microsoft Office SharePoint Server 2007

2009-06-08

Microsoft Exchange Server 2007

2009-06-08

Developing Web Applications .NET 3.5

2009-06-08

System Center Operations Manager 2007

2009-06-08

Avancerad objektorientering med UML

2009-06-08

Introduction to Programming .NET 2.0

v.25

 

Datum

Kurs

2009-06-15

Fundamentals of Win 2008 AD

2009-06-15

Målorienterad projektledning

2009-06-15

Spring Framework 2

2009-06-15

Java Performance Tuning

2009-06-15

Kommunikation, återkoppling, konflikthantering

2009-06-15

TCP/IP

2009-06-15

Updating Your Skills to Exchange 2007

2009-06-15

Java for System Administrators

2009-06-17

Configuring/Managing Win 2008 Media Services

2009-06-15

Nätverksteknik och Datakommunikation

2009-06-16

Informationsbehandling med SQL

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar