Med kvalitet som ledstjärna

I och med medlemskapet i Utbildningsföretagen och vår nyligen genomförda och godkända kvalitetsauktorisering blev jag intervjuad runt vad detta innebär för oss. Tänkte att jag kan dela med mig av funderingarna även här på bloggen :)

Tobias Strandh, Informator

– Informators fokus är kontinuerlig kompetensutveckling och det gäller både våra tjänster såväl som i våra interna processer. Att auktoriseras genom Utbildningsföretagen ser vi som ett naturligt uppföljningssteg på vår ISO 9001-certifiering och en tydlig markering att vi tar kvalitet i alla led på allra största allvar, säger Tobias Strandh, Produktchef på det auktoriserade utbildningsföretaget Informator.

Vad har du för bakgrund?
– 2004 inledde jag min karriär hos Informator, då i rollen som storkundsansvarig säljare. De senaste åren har det varit uteslutande produkt och leveransfokus både för Informator här i Sverige men även på nordisk basis i vår organisation. Jag är i grunden systemutvecklare, men har över tid fokuserat allt mer på mänskliga relationer och är bla. certifierad ICAgile Professional (ICP-TAL) med inriktning agilt HR-arbete.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
– Jag brinner för att se människor lyckas med sina utmaningar och det gäller både kunder, partners och medarbetare! För mig personligen innebär det att jag behöver lägga mycket fokus på kommunikation och innovation där vår värdegrund med tillit, mod och engagemang är ett stort stöd!

Vad gör ni på Informator?
– Sedan tidigt 90-tal har Informator arbetat med flertalet av Sveriges största arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Om inriktningen från start varit främst IT-utbildning så har det genom åren breddats till att både täcka teknik- såväl som mjukare utbildningar där agila metoder i synnerhet är ett område som både vi och våra kunder anammat!

– Kontinuerlig inlärning är ett fokus som vi arbetar hårt med och än mer idag när tidsbrist är vår allra största konkurrent. Vi lyssnar på branschens behov av tidseffektiva utbildningar och har arbetat fram former och lösningar som tacklar tidsutmaningen och samtidigt stöttar kompetensutveckling över tid. Samlingsnamnet för detta är Time-to-Skills™.

– Utmärkande för Informator är också vårt mål att arbeta med de främsta experterna inom olika områden som partners. Vi har medvetet satsat på att arbeta med lärare som verkligen är aktiva i yrkeslivet och tillför de allra senaste praktiska momenten till våra utbildningar som våra kursdeltagare efter utbildning direkt kan implementera i sin egen miljö!

Varför är auktorisationen viktig för ditt företag?
– Kvalitet är en hörnsten i Informators mission att utveckla Sveriges position som framstående IT-nation och därigenom bidra till ett bättre samhälle med god livskvalitet, fortsatt stark innovationsförmåga och hög produktivitet. Informator har länge varit medlemmar i SAUF som numer är en del i Utbildningsföretagen och att kunna visa att vi är medlemmar i en organisation som stöttar dessa tankar ser vi som en kvalitetsstämpel gentemot våra kunder!

Hur tänker du om framtiden för branschen?
– Jag är övertygad om att vi hela tiden behöver arbeta med förbättringar och tex. tidseffektiva alternativ får allt mer efterfrågan då personalens tid borta från arbetsplatsen både kostar pengar och leder till eftersläpande arbetsuppgifter. Att kunna stötta kursdeltagaren över tid där utbildningsinsatserna kan omfatta distansutbildning, självstudier, coaching och vanlig klassrumsutbildning stött av ett digitalt plattformsstöd ger kunden alternativ för att ta till sig nya kunskaper på det sätt som faktiskt passar bäst och ger högst effekt i deras vardag!

Komplexiteten kring lärtransferprocessen ökar för varje år och där spelar externa kvalitetsauktorisationer en extra viktig roll både som stöd för oss som medlemmar men också som en tydlig markering när företag letar utbildningspartners att samarbeta med.

Kommentarer

aljapaco @instagram

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE