Att jobba ihop som ett lag

med tanke på att Allsvenskan drar igång nu.... :)

Igår kväll hade jag en diskussion med några kollegor när vi jämförde regler och laganda inom idrotten med hur det ser ut på våra arbetsplatser. Jag har ju flera gånger tidigare reflekterat över just nödvändigheten kring att sätta upp tydliga regler som gäller för allas trevnad och också se till att hela tiden efterfölja dessa. 

För aktiva inom idrott är det i stort sett aldrig frågetecken kring att vi tar hand om och respekterar varandra, följer gemensamt satta regler för bästa resultat etc. Om vi däremot går ut i arbetslivet verkar det både som att det ofta inte finns samma fokus på att sätta och följa gemensamma riktlinjer och ofta har vi belöningsmodeller och liknande som gynnar den enskilde mer än gruppen. Konstigt...

Om vi nu kan konstatera att ett visst mönster skapar effektiva team och resultat i idrottsvärlden, vad är det egentligen som hindrar att vi tar med samma tänk till arbetet?

Lite mer om gruppsykologi

Susan A. Wheelans modell IMGD (Integrated Model of Group Development) har fått stort gehör inom gruppsykologi och teamutveckling och är ett namn att lägga på minnet! IMGD är huvudsakligen en livscykelmodell med inslag från andra modeller inom grupputvecklings-området. Teamets utveckling delas upp i olika stadier och gruppen kan både gå igenom samtliga faser tillsammans men samtidigt ibland fastna i någon del. 

Jag har i min boka "Agilt ledarskap i en digital värld" tagit med några förenklade beskrivningar kring team-faser och hur du som ledare kan agera för bästa resultat. Vill du själv fördjupa dig mer på området så rekommenderar jag verkligen att du hittar ett exemplar av Susans bok ”Att skapa effektiva team” och lovar att det kommer att ge dig mycket tillbaka!

Kommentarer

aljapaco @instagram

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE