Så är min ledarstil

Alltid kul att genomföra personlighetstester - denna gång på ledarskapsstil

Så har jag då passat på att göra ännu ett personlighetstest och det är väl litegrann en bekräftelse på hur jag själv känner och tidigare hört ifrån medarbetare. I många fall är en ren bekräftelse på hur jag själv känner. Passa gärna på och gör personlighetstestet själv och se vad ni kommer fram till :)

Personlighetstyp: CHEF
Chefer står för tradition och ordning. De använder sin förståelse om vad som rätt, fel och socialt acceptabelt för att föra samman familjer, grupper och samhällen. Människor med denna personlighetstyp står för värden som ärlighet, hängivenhet och integritet. Chefer uppskattas för sina tydliga råd och sin genomtänkta vägledning. De tvekar inte att ta täten i besvärliga situationer. Chefer är stolta över sin förmåga att föra människor samman och tar ofta på sig uppgifter som samordnare på lokal nivå där de arbetar hårt för att locka med alla i firandet av omhuldade lokala evenemang eller som försvarare av traditionella värderingar som stärker sammanhållningen i familjer och samfund.
Din ledarstil: Tydlig, direkt, handlingskraftig, drivande i konkreta frågor. 

Du är en person som vill fatta snabba beslut. Du eftersträvar effektivitet bland annat genom att se till att det finns tydliga strukturer och fungerande rutiner. Du vill kunna visa konkreta resultat, kanske med hjälp av statistik. Planering och framförhållning är viktig för dig. Du förväntar dig att var och en ska veta vad som förväntas. Uttalade regler ska följas - en förutsättning för rättvisa och rättssäkerhet. Allmänna karaktärsdrag Du är målinriktad och tycker om att effektivisera omgivningen utifrån det du uppfattar som sund erfarenhet. Du är bra på att organisera ditt eget och andras arbete.

Din sakliga uppgiftsorientering gör dig effektiv, samtidigt som oväntade problem kan uppstå om du inte väger in andras känsloreaktioner. ”Människors känslor är ett av de fakta, som jag måste ta med i beräkningen”, sade en ledare med ESTJ-profil. Du kan ha kort tålamod med det du uppfattar som veliga människor, när du själv vill ”komma till skott”. Din snabbhet att fatta beslut kan göra att du missar viktiga infallsvinklar och kör över andra. Du vill vara på en arbetsplats, där målen är tydligt uttalade, där människor arbetar effektivt och fungerar rationellt. Du tar gärna initiativ för att samordna arbetet till att bli än mer effektivt.

Eftersom du har en logiskt grundad uppfattning om vad som är vettigt, kanske du anser att du är den som vet bäst hur saker ska utföras. Se till att du inte avfärdar ”andras kartor över världen” som värdelösa, bara för att du själv inte omedelbart uppfattar det vettiga i dem. Dina naturliga styrkor Du är målinriktad, metodisk och har en avsevärd organisationsförmåga. Du ser till att saker görs på ett sätt som överensstämmer med överenskomna och logiska principer. Din sakliga uppgiftsorientering gör dig effektiv, samtidigt som oväntade problem kan uppstå om du missar att väga in andras känsloreaktioner. ”Människors känslor är ett av de fakta, som jag måste ta med i beräkningen”, sade en ledare med ESTJ-profil.

I din ledarroll tar du gärna på dig rollen att strukturera och samordna sådant som ska göras. Din utgångspunkt är att maximal effektivitet uppnås när man hanterar situationer och människor på ett logiskt sätt. Stabilitet och förutsägbarhet är viktigt för dig; "Ett steg i taget mot målet". Troligen uppskattar du att arbeta med statistik för att utvärdera det ni gör. I kontakt med motsatta profiler Om du inte redan gjort det: hitta sätt att bemöta andra personligheter för att bättre kunna stötta alla dina medarbetare utifrån vad de behöver. Om du förväntar dig att andra ska fungera som du själv, kan du skapa problem för personer som behöver en rätt stor grad av frihet, omväxling och möjlighet att lägga upp arbetet själv.

Personer som är mer relationsorienterade kan uppfatta din mer sakliga stil som att du inte gillar dem, vilket kan påverka dem negativt i hur de mår och fungerar. Personer vars styrkor bäst kommer till rätta i en öppen, idéburen och otvungen atmosfär, kan känna sig vingklippta av dina förtydligande frågor av typ ”och hur exakt har du tänkt dig det?”. Din strävan efter effektivitet kan stressa personer som har ett uttalat behov av tid för eftertanke.

Föredragen arbetsmiljö 

Du vill skapa en arbetsmiljö där målen är tydligt uttalade och där alla arbetar utifrån fungerande. Du förväntar dig att varje medarbetare tar ansvar för att göra det man ska, arbetar effektivt och fungerar rationellt. Du tar gärna initiativ för att samordna arbetet till att bli än mer effektivt. Eftersom du har en logiskt grundad uppfattning om vad som är vettigt, kanske du anser att du är den som vet bäst hur saker ska utföras. Se till att du inte avfärdar ”andras kartor över världen” som värdelösa, bara för att du själv inte omedelbart uppfattar det vettiga i dem. För din egen del vill du gärna kunna ägna dig åt uppgifter som innefattar någon form av problemlösning.

Dina förväntningar på andra 

Även om du är mån om hur dina medarbetare har det, så är du i första hand inriktad på uppgiften; att ni effektivt och utan ”tjafs” i form av irrationella utspel arbetar mot definierade mål. Du gillar inte att vissa arbetar efter sitt eget huvud – sammanhållning och lojalitet är viktigt för dig. Detta kan du stressas av Personer som bryter mot överenskommelser och regler och kör ”sitt eget race” tolererar du inte. En arbetssituation som präglas av otydlighet och ineffektivitet stör dig – särskilt om du inte har möjlighet att strukturera upp den. Att vistas i sammanhang där medarbetare ägnar mycket tid till yvigt idébollande utan att förankra dem i den konkreta verkligheten, irriterar dig – särskilt om de viftar bort dina befogade invändningar med att du är "fyrkantig" eller liknande. Du kan ha svårt att inse värdet av sådant som du uppfattar som irrationella känsloargument.

Din kommunikationsstil 

Du uttrycker dig rakt på sak, ofta bestämt. Andra typer kan uppfatta dig som mycket säkrare än vad du kanske är; du har en dold sida där du brottas med tvivel och vrider och vänder på olika alternativ. Du uttrycker dig vanligtvis konkret utan utsvävningar och spekulationer. På samma sätt föredrar du att människor håller sig till saken och kan ha svårt att ta någon som hoppar hit och dit i samtalet på allvar.

Inställning till förändringsprocesser 

I samband med förändringar vill du utgå från basfakta som du har bedömt som realistiska och logiskt grundade. Det gör du till exempel genom att referera till känd erfarenhet – har något liknande fungerat tidigare? Det är viktigt att det finns ett klart syfte och en plan för förändringen. När dessa villkor är uppfyllda, så går du in för att genomföra det som ska ske. Klart att du gillar förändringar, bara de är realistiska och det är någon mening med! Gäller det din egen utvecklingsprocess, vill du utgå från dina egna kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa är det sedan meningsfullt att reflektera över möjligheter i framtiden. Istället för att ha flera diffusa möjligheter öppna, bestämmer du dig för en inriktning. Därefter håller du en rak linje som steg för steg kommer att leda till målet.

Så kan du uppfattas av andra 

ESTJ uppfattas som bestämd och drivande. Negativt kan du ses som någon som är så inriktad på det som ska göras, att du inte bryr dig om andra. När omgivningen tror att du kör över andra "för att du vill bestämma", kan de ha missuppfattat vad du är ute efter. De förstår inte att du blir så pressad av andras velande, att du hellre gör saker själv. Kanske missar de också att du, under din kanske kärva yta, verkligen månar om att människor ska ha det bra. Ditt effektiva sätt utesluter inte att du samtidigt har omtanke med andra.

Sammanfattning
  • Naturlig styrka: Organiserar utifrån logiska principer 
  • Vill ha: Tydliga mål, fungerande rutiner 
  • Inför förändringar: Vill ha basfakta först 
  • Stressas av: Otydlighet, ineffektivitet 
  • Kommunikationsstil: Rak, tydlig 
  • Ledarstil: Tydlig, systematisk, välorganiserad 
  • Tar till sig information: Från det konkreta till det teoretiska 
  • Kan behöva tänka på: Var medveten om att andra kan ha rätt även om du inte ser logiken i det de säger. 
  • Slappna av, allt handlar inte om att vara effektiv 

Kommentarer

aljapaco @instagram

Kontaktformulär

Namn

E-post *

Meddelande *

TRANSLATE